1 de cada 4 autònoms que s’ha donat de baixa a l’Estat durant el mes de juliol és català

camions

Es trenca la tendència de creixement de l’autoocupació registrada en els darrers mesos

El mes de juliol ha trencat la tendència de creixement sostingut registrada en els darrers mesos al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Durant el darrer mes, 4.770 treballadors per compte propi han cessat la seva activitat arreu de l’Estat, situant la xifra total en 3.105.845 afiliats i afiliades. A Catalunya, en el mes de juliol s’han pedut 950 autònoms. És a dir, 1 de cada 4 autònoms que han cessat la seva activitat ho ha fet a Catalunya. Tot i així, Catalunya, amb 536.371 autònoms registrats, continua liderant en termes absoluts el nombre de treballadors per compte propi de l’Estat.

De nou, els sectors de la construcció i el transport lideren el nombre de baixes i, a més, augmenten significativament les baixes en el sector de l’educació. En contrapartida, durant el mes de juliol  s’han produït augments significatius de treballadors per compte propi en els sectors de l’hostaleria i el de les activitats artístiques i recreatives.
Per províncies, només Girona i Tarragona han augmentat amb timidesa el total d’autònoms (+112 i +54, respectivament), noves altes que se centren principalment en els sectors relacionats amb el turisme (hostaleria i restauració), de marcat caràcter estacionari.

Des de la CTAC-UGT de Catalunya entenem que l’estrany comportament que experimenta el col•lectiu d’autònoms durant la crisi no pot explicar-se sense tenir en compte els propis problemes del nostre model d’economia productiva. Així, entre els principals problemes per recuperar les taxes netes de creixement del RETA són conseqüència directa de les dificultats que travessen sectors com el bancari, que en bona mesura és el que ha de permetre la capitalització i la posada en marxa de petites iniciatives emprenedores.
 
Per aquest motiu, tot i que trobem un creixement exponencial de persones que s’interessen per reinsertar-se en el mercat laboral mitjançant l’autoocupació, el volum de projectes que finalment veuen la llum i que, per tant, es constitueixen, es manté invariable i inclús ha davallat. L’accés al crèdit, doncs, és una veritable llosa en matèria d’emprenedoria i malgrat que bona part de les polítiques de finançament han intenta eliminar els obstacles per tornar a fer fluir el crèdit, cap de les més de 20 línies implementades durant el 2010 i el primer semestre del 2011 han complert amb el seu objectiu.
 
Des de la CTAC-UGT de Catalunya ententem que reestabliment de sistemes de microfinançament i capitalització d’emprenedors ha de ser un dels objectius principals per a les polítiques financeres. És a dir, cal que es torni a regenerar la capil•laritat que nodreix la nostra economia productiva.

Tanmateix, la CTAC-UGT de Catalunya reclama que es garanteixi també l’accès al finançament de les famílies, perquè en bona part la recuperació de la nostra economia depèn de la revifada del consum interior. En aquest sentit, si la banca tradicional no dóna solucions als problemes estructurals cal apostar per sistemes públics o semipúblics que puguin donar aresposta a una demanda interna que no és succeptible d’accedir a la banca tradicional. D’aquesta manera, cal establir sistemes propis d’scoring per a les microfinances, que permetin que idees viables de gran potencial de creixement i desenvolupament vegin la llum.
 
D’altra banda, les accions de promoció i foment de l’emprenedoria haurien d’especialitzar-se en sectors d’alta qualificació, ajudant a fer el canvi de model productiu i situant com a principals objectius la cerca de l’excel•lència en els nous nínxols d’ocupació.

 
Des de la CTAC-UGT de Catalunya proposem:

• Constituir un pla integral de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de Catalunya.
• Mesures efectives d’accés al crèdit (ICF, ICO) per introduir liquiditat en l’àmbit financer del treballador per compte propi.
• Millorar les condicions d’accés al crèdit.
• Incentius fiscals: baixades dels tipus d’interès en inversió per a l’autoocupació.
• Potenciació Pla Inicia (increment despeses en època de desocupació)
• Posada en marxa de les mesures d’assistència tècnica a l’autònom.
• Millora de la formació i el reciclatge dels treballadors autònoms.

 

Comments are closed.