1 de cada 4 llars unipersonals o monoparentals se sustenten amb els ingressos d’una dona vídua

Font: pixabay

La UGT de Catalunya ens sumem a la commemoració del Dia Internacional de les Vídues, que se celebra el 23 de juny, i posem l’accent en la necessitat de garantir pensions que protegeixin adequadament a totes les llars on els ingressos principals procedeixen d’una pensió de viduïtat.

A Catalunya, 289.100 llars se sustenten amb els ingressos proporcionats per una vídua: 202.1000 viuen soles i 87.000 encapçalen llars monomarentals[1]. A més, segons dades de la Seguretat Social pel mes de maig, a Catalunya 216.463 dones tenen una pensió mitjana de 772,65 euros mensuals, i és que 62,4% de les pensions de viduïtat que cobren les dones a Catalunya estan per sota del llindar de la pobresa[2].

A Catalunya hi ha 218.804 dones que han de passar el mes amb una pensió mitjana de 755 euros mensuals. Les de major edat, les que tenen 85 i més anys, tenen una pensió mitjana que baixa als 707,25 euros mensuals, i aquestes representen el 36% del total de dones titulars d’una pensió contributiva de viduïtat.

La majoria de les pensionistes de viduïtat tenen 65 anys i més, el 82%, molt difícilment podran obtenir ingressos derivats d’un treball remunerat i, en molts casos aquesta pensió suposarà l’únic ingrés que rebran al llarg de la seva vida. I és que les dones són les perceptores de la pràctica totalitat de les pensions de viduïtat. Hem de tenir en compte que les quanties de les pensions de viduïtat són significativament més baixes que les pensions de jubilació, perquè suposen només un percentatge de les quanties d’aquestes últimes i, per aquest motiu, moltes necessiten rebre complements a mínim. Així, a Catalunya 57.630 dones pensionistes de viduïtat tenen pensions per sota del mínim i necessiten rebre un complement econòmic.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya vol advertir, que amb aquestes xifres, no podem més que afirmar que hem de protegir a les persones que ho necessiten en la intensitat que ho hauríem de fer i garantir pensions suficients que permetin dur una vida digna. Si no ho fem, estem empenyent a tot un col·lectiu de dones que es troben en especial vulnerabilitat cap a situacions de risc de pobresa.

[1] Així es desprèn de l’Enquesta Contínua de Llars realitzada per l’INE amb resultats per l’any 2020.

[2] IDESCAT, Enquesta de Condicions de Vida 2019, llindar de pobresa per a una llar unipersonal: 10.674,1€ anuals.

Comments are closed.