11.200 accidents laborals “in itinere” en sis mesos, un 5,7% més que l’any anterior

autovia

La UGT de Catalunya participa amb el lema “A la feina, en transport col·lectiu” en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Les nostres ciutats han vist créixer de forma accelerada el nombre de desplaçament motoritzats, al mateix temps que també s’allarga la distància d’aquests desplaçaments.

Des de la UGT de Catalunya pensem que la defensa del medi ambient i d’una major qualitat de vida urbana (contaminació, soroll, seguretat, congestió…) requereix canviar els nostres hàbits a l’hora de moure’ns.

El transport actualment és la principal causa de contaminació atmosfèrica i acústica, i suposa també la despesa energètica més important, de l’ordre del 40%, superant així els sectors industrials i residencials.

Per aquest motiu, com cada any, recolzem i participem en la campanya europea de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre (“Mou-te amb el cap per viure millor”), i que nosaltres celebrem sota el lema: “A la feina, en transport col·lectiu”.

La dispersió dels polígons industrials i centres de treball ens obliga, com a treballadors i treballadores, a realitzar desplaçaments cada cop més llargs i costosos. S’hi afegeix també la insuficient xarxa de transport públic col·lectiu, que impossibilita en molts casos l’accés a la feina amb aquest mitjà de transport, situació que s’agreuja als polígons industrials, on el transport públic col·lectiu és en la majoria dels casos inexistent o simbòlic.

En aquest sentit, volem que la nostra reflexió adopti un caràcter reivindicatiu en favor d’un transport públic digne, segur, sostenible i accessible per a tots els ciutadans en funció de les seves necessitats específiques; de qualitat i ampliat a tots els polígons industrials i nuclis laborals on el vehicle privat és l’única opció per al treballador, que assumeix des del temps invertit fins a l’alt cost econòmic que el desplaçament al seu lloc de treball li comporta.

Volem que a les ciutats s’estableixi un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient per als treballadors que, dia a dia, es desplacen als seus llocs de treball; més estalviador de recursos i menys agressiu per l’entorn.

D’altra banda no hem d’oblidar que els accidents “in itinere” a Catalunya (itineraris d’anada i tornada a la feina o en el transcurs de la jornada laboral) augmenten any rere any. Segons les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en els primers sis mesos del 2010 s’ha produït 11.232 accidents “in itinere”, enfront dels 10.625 que es van produir l’any passat durant el mateix període. Això significa un augment del 5,71%, evidenciant una manca molt important i necessària de sensibilització i de formació en educació vial en la qual tots ens hem d’implicar: sindicats, patronals i administracions.

Per tot això, i atès que l’àmbit laboral és el que més vehicles privats mou, des de la UGT de Catalunya demanem a les autoritats competents:

  • Plans de formació i sensibilització de seguretat vial en termes de mobilitat dins de l’empresa com una inversió. La seguretat vial en els accidents “in itinere” i “in missió” és fonamental si volem reduir els accidents i la sinistralitat laboral.
  • Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat del treballador al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.
  • Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic per tal que es conformi com una alternativa avantatjosa enfront del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d’horaris, freqüència, cost o qualitat.
  • Una veritable adaptació de l’accés al transport públic per a totes les persones amb mobilitat reduïda.
  • Que la xarxa de transport públic arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.
  • L’aplicació dels Plans de Mobilitat d’Empresa i de Polígons.

Comments are closed.