125 anys de la primera llei d’associacions

associacionismeAssociacions, cooperatives, sindicats i plataformes representants d’entitats del tercer sector social, cultural, juvenil i de cooperació vindiquen la primera llei d’associacions com un pas determinant l’any 1887 en la construcció de ciutadaniai en la democratització del país.

Com en tantes coses, la revolució de 1868 suposa un sotrac de les convencions polítiques. Amb vint anys de retard sobre la resta d’Europa, la “gloriosa” reivindica els drets humans individuals i socials. El resultat es plasmarà a la Constitució de 1869, a la que es reconeix el dret d’associació com un dret fonamental, sobre el qual la legislació ordinària no pot introduir restriccions. Es el mateix model de l’actual article 22 de la Constitució. La revolució va reivindicar el dret d’associació, com el fruit madur i tardà del liberalisme inicial de l’Estatut de Baiona i de la Constitució de Cadis. Però no era fàcil obrir el país a l’acceptació de la majoria d’edat dels ciutadans, una aposta que l’Estat i l’Església consideraven perillosa. Es produirà un retrocés a la Constitució de 1876, malgrat que sota la seva vigència s’aprovarà finalment la Llei d’Associacions de 30 de juny de 1887, ara fa tot just 125 anys.

Fins aquell moment només algunes circulars regulaven el procediment administratiu. Les associacions eren secretes perquè no tenien forma de no ser-ho. La Llei de 1887, per tant, suposa un trencament molt important en la construcció de la ciutadania. Al permetre l’associació, accepta que les persones puguin unir-se en la defensa dels seus interessos, en la promoció de la seva educació i de la seva cultura i en l’enfortiment dels lligams entre elles per tal d’oposar-se als poders tradicionals. La Llei és cauta i vol que l’Administració vetlli per la no infracció dels principis d’orde públic, el que introdueix un règim d’autorització prèvia, però també és una llei liberal, sota la qual floriran mil manifestacions de l’espontaneïtat creativa de la gent. S’ha donat un pas en l’emancipació dels súbdits, d’una transcendència que costa comprendre avui.

El 30 de juny de 2012, les organitzacions sota-signants volem celebrar aquesta efemèride amb una campanya a les xarxes #associacionisme125 amb l’objectiu de recordar aquesta data que posa la primera pedra al fet associatiu, tal com el coneixem ara i que s’expressa a Catalunya en partits polítics, sindicats, associacions, cooperatives, etc.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Ens de Comunicació Associativa, l’ENS

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament

Coordinadora Catalana de Fundacions 

Empresa social – Federació de Cooperatives de Catalunya

Consell d’Associacions de Barcelona, CAB

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya

CONFAVC i FAVB

Moviment Laic i Progressista

Comments are closed.