187.000 catalans aturats ja no cobra subsidi per desocupació

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

L’atur augmenta a Catalunya un 9% respecte a l’any passat

La contractació indefinida ha caigut un 13% respecte al mes anterior i un 22,28% respecte al novembre del 2010

Al mes novembre, el número de persones desocupades a Catalunya s’ha situat en 615.669, xifra que significa un nou rècord històric. En termes absoluts, l’atur s’ha incrementat en un 0,02% respecte el mes anterior (111 persones més), i un 9,06% respecte el mateix període de l’any 2010 (51.128 persones més).

En aquest sentit, estem davant la xifra de persones en situació de desocupació més alta de la història des de l’any 1996, en què es va iniciar la sèrie històrica comparable.

Per províncies, Girona és la que més ha notat el creixement de l’atur, amb un increment d’un 1,91% respecte el mes anterior (58.634 persones en situació d’atur), seguida per Tarragona, amb un increment d’un 0,18% (70.103 persones en situació d’atur). Per contra, Lleida ha reduït l’atur en un 2,44% (30.162 persones en situació d’atur) i, finalment, Barcelona també ha reduït l’atur en un 0,08% (456.770 persones en situació d’atur). Malgrat aquestes dades, que poden fer pensar que l’atur es manté, la variació interanual a totes les províncies supera el 6% de creixement de l’atur.

En relació als diferents grups de població, els homes són els que han patit l’increment, amb una variació respecte al mes anterior d’un 0,12%. Contràriament, el número de dones en situació de desocupació s’ha reduït en un 0,09% respecte al mes d’octubre. Si comparem l’atur registrat del mes de novembre amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’increment de l’atur masculí és d’un 8,53 i el femení d’ un 9,64%.

Al mes de novembre s’ha produït un nou increment en el número de persones menors de 25 anys desocupades: 1.375 joves més en situació de desocupació, el que representa un increment respecte el mes anterior d’un 2,64% i un increment del 7,08% respecte l’any anterior. Aquest mes, un total de 53.485 joves es troben en situació de desocupació.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 140.792 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 0,1% respecte al mes anterior, però un increment d’un 7,1% respecte el mateix període de l’any anterior. 71.751 d’aquestes persones procedeix del sector serveis i 34.820 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes el 22,87% del total de l’atur a Catalunya.

Segons els sectors, l’increment de l’atur s’ha produït en els serveis, amb un augment mensual d’un 0,74%, seguit de les persones sense ocupació anterior, amb un creixement d’un 0,67%. La resta de sectors, pel contrari, han vist reduït el número de persones en situació de desocupació, però sense arribar a compensar la pèrdua d’ocupació.

En relació a la contractació, aquest mes de novembre s’han signat un total de 176.158 contractes, 10.547 menys que el mes anterior (-5,65%) i 13.868 menys que ara fa un any (-7,30%). Ha caigut la contractació a tres de les quatre províncies, a excepció de Tarragona (1.020 contractes): Barcelona (-9.286 contractes), Girona
(-1.492 contractes) i Lleida (-789 contractes).

La contractació indefinida ha caigut un 13,04% respecte el mes anterior, i un 22,28% respecte al mateix mes de l’any anterior. Mentre que al mes de novembre de 2010 suposava un 11,59% del total de la contractació, al mes de novembre de 2011 representa únicament el 9,72% del total de la contractació. El 90,28% de la contractació realitzada aquest mes de novembre ha estat temporal.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 69,6%. En aquest sentit, 186.970 de les persones registrades a les oficines de treball, un 30,40%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya valora molt negativament l’increment de persones en situació de desocupació. Malgrat que les dades puguin fer pensar que l’atur es manté, la dada d’aquest mes és la pitjor dada d’atur registrat a les oficines del SOC de la història, que mes a mes bat rècords.

Ens preocupa molt el fet que, tot i que l’atur només s’ha incrementat en un 0,02% respecte el mes anterior, el nombre de contractes formalitzats en el mateix període ha caigut un 13,04%, malgrat estar a l’inici de la campanya de Nadal.

Ens preocupa també l’atur juvenil, que novament torna a créixer amb 1.375 nous joves en situació d’atur, la qual cosa deixa la xifra de joves menors de 25 anys en situació d’atur en 53.485 joves.

Des de la nostra organització considerem que el manteniment de l’atur és un miratge i que no estem davant d’un nou cicle de recuperació econòmica ni de creació d’ocupació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.

 

  • · Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, és necessari incrementar la taxa impositiva a les rendes més altes, crear nous impostos sobre grans fortunes i no limitar-se a la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, adoptar mesures per eradicar l’economia submergida i el frau fiscal, així com gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

  • No utilitzar les taxes en perjudici de les persones treballadores. Des de la UGT de Catalunya estem d’acord en què és necessari incrementar els ingressos públics, però l’augment de taxes com les universitàries, el preu del transport públic, la benzina o el cànon de l’aigua afecten principalment les rendes més baixes i obstaculitzen el consum i la demanda interna, retardant encara més la sortida de la crisi.

 

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat. Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.
  • Aturar les retallades als serveis públics, especialment en sanitat i educació, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.