2015, un any per oblidar: Més precarietat i menys protecció

aturMés del 73% dels aturats cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res

Catalunya ha tancat l’any 2015 amb un total de 515.668 persones desocupades al mes de desembre, registrades a les Oficines de Treball del SOC, xifra que representa una reducció d’un 1,15% respecte al mes anterior (5.992 persones menys), i una reducció interanual d’un 10,47%, és a dir, 60.280 persones desocupades menys que el mes de desembre de l’any 2014.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 55.790 persones, i tanca l’any amb un total de 4.093.508 persones en situació de desocupació, un 7,96% menys respecte al mes anterior, i un 7,96% menys respecte al desembre de l’any 2014, amb 354.203 persones menys registrades en situació d’atur.

Per províncies, i en relació al mes de novembre, l’atur s’ha reduït  a totes: a Barcelona, en un 1,32%  (amb un total de 377.897 persones en situació d’atur), a Girona, en un 1,27% (49.590 persones aturades), a Lleida, en un 0,22% (26.378 persones desocupades) i a Tarragona, en un 0,36% (61.803 persones en situació d’atur). Respecte l’any anterior, l’atur també s’ha reduït a les quatre províncies: a Barcelona, en un 10,65% (-45.038 persones), a Girona, en un 10,10% (-5.572 persones), a Lleida, en un 9,14% (-2.652 persones) i a Tarragona en un 10,20% (-7.018 persones).

En relació als diferents grups de població, l’atur entre els homes s’ha reduït en un 13,99% respecte a l’any anterior (16.324 homes menys en situació de desocupació que al desembre de 2014) i entre lesdones la reducció ha estat d’un 7,18% (21.054 dones menys en situació d’atur respecte al mateix període de l’any anterior). Pel que fa a la variació mensual, l’atur s’ha reduït més entre les dones, amb 5.566 menys aturades que al mes anterior (-2%), que entre els homes, amb 426 menys aturats que al mes anterior (-0,17%).

Sobre els més joves, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 32.281 joves. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes de desembre passat d’un 12,33%, i una reducció respecte al mes anterior d’un 4,42%.

L’any 2015 ha finalitzat amb un total de 102.871 persones estrangeres en situació de desocupació(el 19,95% del total d’aturats a Catalunya), un 9,2% menys que al mes de desembre de 2014 (-10.456 persones aturades), i un 1,1% menys que en el mes anterior (-1.132 persones).

Als sectors, respecte l’any 2014, l’atur s’ha reduït d’un 19,66% al sector de la construcció, amb 13.527 persones menys, d’un 15,28% a la indústria, amb 11.995 persones menys, d’un 8,49% a l’agricultura, amb 1.264 persones menys, d’un 8,34% als serveis, amb 31.768 persones menys, i d’un 5,29% entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.726 persones menys en situació d’atur.Respecte al mes de novembre, l’atur també s’ha reduït a tots els sectors, entre un 0,36% en la indústria i un 1,83% entre les persones sense ocupació anterior.

Durant aquest mes de desembre s’han signat 215.647 contractes, 17.332 menys que el mes anterior (-7,44%), però 29.633 contractes més que ara fa un any (+15,93%). La contractació, respecte l’any 2014, s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona (+21.882 contractes), Girona (+3.017 contractes), Lleida (+1.531 contractes) i Tarragona (+3.203 contractes).

La  contractació indefinida ha caigut un 18,23% respecte el mes de novembre

(-5.223 contractes), però s’ha incrementat d’un 12,07% respecte el desembre de 2014 (2.523 contractes indefinits més). La contractació temporal ha caigut d’un 5,93% respecte el mes de novembre (-12.109 contractes) i s’ha incrementat un 16,42% respecte el mes de desembre de 2014 (27.110 contractes més).

El 89,14% dels contractes signats el mes de desembre han estat temporals. La contractació indefinida ha representat el 10,86% del total, mentre que l’any passat representava el 11,23%.

El 80,72% de la contractació efectuada durant aquest mes ha estat en el sector serveis, i el 71,63% del total de la contractació ha estat del sector serveis i temporal.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Catalunya tanca l’any amb 3.070.251 persones afiliades, xifra que representa un increment de 8.373 persones afiliades respecte el mes de novembre i un increment de 106.857 persones respecte al mes de desembre de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 57,54%. En aquest sentit, 221.498 de les persones registrades a les oficines de treball, el 42,46%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,83% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 161.566 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 383.064 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,43% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat el descens de l’atur d’aquest mes de desembre, la UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades que coneixem avui.

Novament, el 2015 ha estat un any d’increment de la pobresa, de les desigualtats socials i de la precarització del mercat de treball.

L’any ha finalitzat amb més temporalitat, contractes més curts i més parcialitat; amb salaris més baixos i amb una població treballadora més pobre.

Per una altra banda, les persones en situació d’atur contemplen com s’incrementa el temps que tarden en trobar una nova feina, com es redueix el nombre de persones que tenen dret a cobrar alguna prestació per desocupació i de com s’ha reduït la quantia d’aquesta.

Ha estat un any amb menys protecció social, menys sanitat i educació pública, menys ajudes a la dependència, pitjors pensions, pitjor cobertura per desocupació i unes condicions laborals més precàries. L’any 2015 ha estat un any per oblidar.

Amb tot això, la UGT de Catalunya continua reclamant:

  • La derogació immediata la reforma laboral, imposada, injusta, inútil i ineficaç, que està tenint conseqüències nefastes, no només per les persones treballadores en situació d’atur i per les persones en situació de més vulnerabilitat sinó ja també per a les persones treballadores ocupades, que tot i tenint un lloc de treball no aconsegueixen arribar a final de mes.
  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat en l’agenda política dels governs per l’any 2016.
  • L’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • Garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació.
  • Reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, situant ell salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • Desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat i la millora de les condicions de treball per evitar la precarització del nostre mercat de treball.
  • Incrementar el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Comments are closed.