2016: l’any de la cronificació de la desigualtat i la precarietat laboral

aturTot i que ja igualem el PIB del 2007, encara hi ha 187.856 persones més a l’atur que abans de la crisi i s’ha incrementat en més de 50 punts percentuals els aturats que tenen uns ingressos màxims de 426 euros

Catalunya tanca el 2016 amb 453.645 persones en situació d’atur, 9.334 persones menys que al mes anterior (-2,02%) i 62.023 persones menys que l’any passat (-12,03%).

L’atur també baixa a l’Estat espanyol. 3.702.974 persones en situació d’atur, 86.849 persones menys (-2,29%) respecte al mes anterior i 390.534 persones menys (-9,54%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Interanualment l’atur s’ha reduït a totes les províncies:

 • Barcelona:172 persones menys en situació d’atur, -12,48% i 330.725 persones aturades.
 • Girona: 171 persones aturades menys, -10,43% i 44.419 persones en situació d’atur.
 • Lleida:007 persones menys en atur, -11,40% i 23.371 persones en situació d’atur.
 • Tarragona:673 persones menys en situació d’atur, -10,80% i 55.130 persones aturades.

En comparació amb el mes de novembre, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre l’1,48% de Tarragona i el 2,61% de Lleida.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones

Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, entre els homes s’ha reduït un 14,72% (35.861 aturats menys) i un 9,61% en el cas de les dones (26.162 dones aturades menys). En relació amb el mes de novembre, l’atur ha baixat en 2.648 homes (-1,26%), mentre que entre les dones aquesta reducció ha estat d’un 2,65%, amb 6.686 dones menys en situació d’atur.

Es redueix l’atur entre la població treballadora més jove

L’any finalitza amb 27.458 persones menors de 25 anys desocupades, 4.573 joves menys que el mes anterior (-14,28%) i 4.823 joves en situació d’atur (-14,94%) que ara fa un any.

La població estrangera desocupada també es redueix i representa el 19,66% del total de l’atur

89.207 persones en situació de desocupació són estrangeres, 2.580 persones menys que el mes anterior (-2,8%), i 13.664 persones menys que ara fa un any (-13,3%).

En relació a l’any anterior, l’atur s’ha reduït a tots els sectors

Als serveis, amb 34.053 persones menys (-9,75%), a la construcció, amb 11.042 persones menys (-19,97%), a la indústria, amb 10.496 persones menys (-15,79%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 4.251 persones menys (-13,75%) i a l’agricultura, amb 2.181 persones menys en situació d’atur (-16,01%).

Respecte al mes de novembre, l’atur també ha baixat a tots els sectors, a excepció de la construcció, on s’ha incrementat en 239 persones (+0,54%). Així als serveis s’ha reduït en 5.501 persones (-1,71%), entre les persones sense ocupació anterior, en 3.080 persones (-10,35%), a la indústria, en 513 persones (-0,91%) i en l’agricultura, en 479 persones (-4,02%).

Aquest desembre s’han signat només 9.204 contractes més que el mateix mes l’any anterior i s’ha reduït la contractació en relació al mes de novembre en més de 40.000 contractes

Aquest mes s’han signat un total de 224.851 contractes, 41.039 contractes menys que al mes anterior (-15,43%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 31.548 contractes menys que el mes anterior (-15,18%), a Girona, 2.586 contractes menys (-13,05%), a Lleida, 622 contractes menys (-5,32%), i a Tarragona, 6.283 contractes menys (-23,69%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de desembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 4,27%, amb 9.204 contractes més, augmentant a Barcelona (+5,21%) i a Lleida (+10,24%), però reduint-se a Girona (-0,26%) i a Tarragona (2,47%).

S’han signat 26.313 contractes indefinits, 6.920 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 20,82%, i un increment d’un 12,35% respecte el mes de desembre de l’any anterior (2.892 contractes més). La contractació indefinida representa el 11,70% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 198.538 contractes temporals, 32.752 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 14,16%, i un increment d’un 3,28% respecte al mateix mes de l’any passat (6.312 contractes temporals més). El 88,3% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 82,13% de la contractació ha estat del sector serveis (184.670 contractes) i el 72,44% del total de la contractació del mes de desembre ha estat temporal i del sector serveis (162.884 contractes).

El 51,34% dels contractes del mes de desembre els han signat homes (115.429 contractes), mentre que les dones han signat el 48,66% del total de la contractació d’aquest mes (109.422 contractes).

L’any 2016 s’ha signat un total de 2.986.558 contractes, 376.034 indefinits (12,59%) i 2.610.524 temporals (87,41%).

L’afiliació a la seguretat social augmenta

L’any finalitza amb 3.189.437 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 119.185 persones (+3,88%) respecte a l’any anterior i  4.689 persones afiliades més respecte el mes de novembre (+0,15%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 57,74%

195.660 de les persones registrades a les oficines de treball, el 42,26%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 52,16% del total de les persones que reben una prestació: 139.446 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

335.106 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 72,38% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Amb totes aquestes dades, des de la nostra organització no podem valorar positivament aquestes dades malgrat el descens de l’atur.

A Catalunya, l’any 2016, s’han hagut de signar 48 contractes de treball per cada aturat menys registrat.

El 2016 ha estat l’any de l’increment de la pobresa: la pobresa laboral, la pobresa entre les persones que no han trobat feina o l’han perdut, la pobresa entre la gent més gran, la pobresa energètica.

S’ha perpetuat un mercat de treball precari, que s’està convertint en estructural, amb contractes temporals, parcials, de curta durada i amb baixos salaris, que no contribueixen a la sortida de la crisi de les persones treballadores, ni de les que tenen feina i de les que en busquen. Un mercat de treball que no genera ocupació de qualitat i que està minvant el poder adquisitiu de les persones, incrementant la bretxa salarial i les diferències entre classes.

Comparant les dades d’aquest mes amb les de l’any 2007, abans de l’inici de la crisi, observem que encara ens queda molt camí per parlar de recuperació: 

INDICADORS Des’2007 Des’2016  
Persones en situació d’atur 265.789 453.645 +187.856
Homes en situació d’atur 118.064 207.695 +89.631
Dones en situació d’atur 147.725 245.950 +98.225
Contractes signats (total any) 2.860.905 2.986.558 +125.653
Contractes indefinits (total any) 485.787 376.034 -109.753
Contractes temporals (total any) 2.375.118 2.610.524 +235.406
Temporalitat (anual) 83,02% 87,41% +4,39p.p
Afiliats a la Seguretat Social 3.398.642 3.189.437 -209.205
Cobertura de prestacions (Nov’07/Nov’16) 86,66% 57,74% -28,92p.p.
Ingressos màxims 426 euros (Nov’07/Nov’16) 22,14% 72,38% -50,24p.p.
% No cobren prestacions (Nov’07/Nov’16) 15,88% 42,26% -26,38p.p.

 

 • Hi ha encara 856 persones més en situació d’atur.
 • Tot i que s’ha incrementat en número de contractes, en l’actualitat se signen més temporals i menys indefinits.
 • La temporalitat és 4,39 punts percentuals més alta.
 • Hi ha 205 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Estem a gairebé 29 punts percentuals de la cobertura de prestacions per desocupació.
 • S’ha incrementat en més de 50 punts percentuals les persones que tenen uns ingressos màxims de 426 euros i en més de 26 punts percentuals les que no cobren prestacions.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant per al nou any que comença:

 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Incrementar el SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, que significa situar-lo en 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.