EPA 4rt trimestre 2013: 239.100 llars catalanes tenen tots els seus membres a l’atur i 206.200 els tenen tots amb contracte temporal

constructCatalunya tanca l’any 2013 amb una taxa d’atur del 22,26% i amb 820.400 persones en situació de desocupació, segons les dades de l’EPA del quart trimestre: 20.100 persones menys que el trimestre anterior (-2,39%), i 64.700 persones menys que l’any 2012 (-7,31%).
A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 26,03%, amb 5.896.300 persones en situació de desocupació, un 0,14% menys que el trimestre anterior i un 1,16% menys que l’any 2012.

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 5.300 persones respecte al trimestre passat, però s’ha reduït en 11.100 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.685.500 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 2.865.100 persones, amb un increment de 25.400 persones respecte al trimestre anterior i 53.700 persones respecte l’any anterior. La població ocupada a temps complert s’ha incrementat un 0,20% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que la població ocupada a temps parcial s’ha incrementat d’un 11,94%.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 22,26%, un 0,58% menys que el trimestre anterior i un 1,68% més que el mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 48,02%, un 0,02% més que el trimestre anterior i 1,02 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior.

La taxa d’activitat però s’ha reduït, situant-se en el 61,77%, 0,43 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,03 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2012.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 18,8%, 1,2 punts percentuals menys que el mateix període de l’any anterior.

Finalment, la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 16,03%, 1,14 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2012.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 27,04%; seguida de Girona, amb un 24,07%; Barcelona, amb un 21,74%, i Lleida, amb un 16,23%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur únicament s’ha reduït a Barcelona, incrementant-se a la resta de províncies. Respecte al quart trimestre de l’any 2012, la taxa d’atur s’ha reduït a Barcelona, a Lleida i lleugerament a Girona, mentre que s’ha incrementat a Tarragona.

Un col•lectiu que esta patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada, que aquest trimestre se situa en 485.600 persones, amb un increment de 7.800 persones respecte al trimestre anterior, i ja representen el 59,19% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 49,35%, més de 27 punts percentuals per sobre de la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 61,20%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 16,8% respecte a l’any anterior, i un 9,9% respecte al passat trimestre, i representen el 26% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar en aquest quart trimestre, s’ha creat 25.400 llocs de treball respecte al trimestre anterior i 53.700 respecte al mateix període de l’any anterior, destacant els 31.800 trimestrals i els  56.700 anuals del sector dels serveis. Malgrat aquestes dades, l’hostaleria ha perdut 26.100 llocs de treball respecte al trimestre passat i 21.600 llocs de treball respecte l’any anterior. També s’ha incrementat la població ocupada a la construcció, 2.100 persones respecte al trimestre anterior i 6.000 respecte al mateix període de fa 12 mesos. S’han destruït però 3.100 llocs de treball a la indústria respecte al trimestre anterior i 7.900 si ho comparem amb les dades d’ara fa un any. L’agricultura també ha destruït ocupació 5.400 llocs de treball en un trimestre i 1.100 llocs de treball respecte el quart trimestre de l’any 2012.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre 88.900 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 239.100 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 206.200 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat la reducció de la taxa d’atur, la UGT de Catalunya valora de manera negativa les dades d’aquest trimestre. Entenem que aquesta dada no és suficient per parlar de recuperació. L’any 2012 va ser tant nefast que qualsevol dada positiva és tractada com si ja es veiés la sortida de la crisi.

Si bé és cert que el nombre de persones en situació de desocupació ha baixat respecte al trimestre anterior i respecte a ara fa un any, també ha disminuït la població activa: hi ha menys persones que volen i poden treballar, perquè les persones treballadores en situació de desocupació ja no busquen feina o marxen a l’estranger i les persones immigrants tornen al seu país davant la manca d’expectatives laborals.

Per una altra banda, considerem que la sortida de la crisi no ha de ser l’excusa per precaritzar encara més el mercat de treball. L’increment de la temporalitat i la parcialitat dels contractes, la retallada dels salaris, la pèrdua de drets laborals i l’augment de les desigualtats socials són un preu massa alt que no ens podem permetre.

La UGT de Catalunya exigeix a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat espanyol veritables polítiques econòmiques adreçades a la creació d’ocupació i que deixin de portar a terme mesures que només afavoreixen als qui més tenen i perjudiquen als treballadors i treballadores i a la ciutadania en general.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • Situar, d’una vegada per totes, la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació com a acció prioritària en l’agenda política de l’any 2014.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

Comments are closed.