Cap feina sense conveni

maig 22, 2013 in opinió

indirecte-fotomac(Del blog In.directe de la Fundació Aurelia Capmany)

El proper 7 de juliol és el termini marcat per a la negociació dels convenis col·lectius pendents, que a Catalunya són  150 convenis col·lectius bloquejats actualment, que afecta prop de 800.000 treballadors i treballadores que es poden quedar sense conveni col·lectiu d’aplicació.

Els convenis estan bloquejats per la patronal i fruit de la Reforma Laboral que retalla drets consolidats i conveniats. El bloqueig, si es manté, impedeix un acord abans del 7 de juliol, fet que provocaria que decaiguessin els drets recollits en els mateixos i el referent serà l’Estatut dels Treballadors (aprovat EL 1995 i  amb la revisió vigent fins al gener del 2014) i el Salari Mínim Professional (645 €).

En un moment en que els drets laborals estan en forta recessió com a conseqüència de l’aplicació de la Reforma laboral, i les polítiques austericides dictades per la UE i acceptades pel Govern central, aquesta marxa enrere pot suposar per  moltes treballadores i treballadors la precarització dels llocs de feina a nivells importantíssims, com mostren les infografies elaborades per UGT.

El conveni col·lectiu és l’acord entre empresa i col·lectiu de treballadores i treballadors que marca els pactes d’obligat compliment entre les parts, la base dels drets consolidats fins ara. Aquest és l’eix vertebrador de les polítiques laborals i la reforma laboral marca “Passat un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que hi hagi un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquest perdrà, excepte pacte en contrari, la vigència”.  Aquesta vigència expira el 7 de juliol i significa que l’endemà es perdran els drets que emparen.

El nou límit temporal que recull la reforma laboral permet que sinó hi ha renovació del conveni o s’amplia la ultraactivitat (pròrroga automàtica fins la signatura del nou conveni) que és el que permet mantenir els drets vigents, malgrat la caducitat del conveni. La pèrdua de la ultraactivitat significarà la pèrdua dels drets recollits als convenis, estem parlant del 50% dels convenis del mercat laboral de Catalunya.

Aquest fet pot significar la pèrdua de llocs de treball en un moment  en què l’atur ja arriba a xifres alarmants. L’exclusió del mercat laboral de les dones pot ser encara més alta i la precarització del lloc de treball, que ja ara és una realitat per moltes dones, potser encara més alta. Aquest dijous 23 de maig, s’ha convocat una jornada de lluita pels convenis laborals per tal de reclamar que s’avanci en els acords i signatura dels mateixos. Cap feina sense conveni!