Atur registrat abril: 3 de cada 4 persones aturades o bé cobra una prestació de 426 euros o bé no cobra res

Unes 250.000 persones no cobren cap prestació a Catalunya

A Catalunya al mes d’abril l’atur s’ha reduït en 18.681 persones, situant-se en 552.974 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,27% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 9,62%, amb 58.848 persones menys en situació de desocupació que ara fa un any.

A l’Estat espanyol l’atur registrat també s’ha reduït en 118.923 persones (-2,67%) respecte al mes de març, i ha baixat en 351.285 persones (-7,50%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.333.016 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. Així, a Barcelona, l’atur s’ha reduït en un 2,76% (410.214 persones en situació d’atur, 11.639 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 5,93% (49.973 persones aturades, 3.149 persones menys que al mes anterior), Lleida, en un 2,43% (28.418 persones en situació d’atur, 708 menys) i Tarragona, en un 4,71% (64.369 persones en situació d’atur, 3.185 menys que al mes anterior). Comparant amb el mateix període de ara fa un any, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 7,32% de Lleida i el 10% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït més entre els homes, amb un descens del 4,26% i 11.803 homes menys en situació d’atur que al mes anterior, que entre les dones, amb un 2,33% menys d’atur i 6.878 dones menys en situació d’atur. Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 13,59% entre els homes i un 5,63% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur disminueix respecte al mes de març. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat en 36.801 persones, amb 2.405 joves menys en situació d’atur (-6,13%). Respecte a l’abril de l’any passat, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 9,64%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 110.113 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 3,6% respecte al mes anterior (4.095 persones menys), i un descens d’un 9,4% respecte al mateix període de l’any anterior (11.411 persones menys). 59.653 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 18.102 de la construcció. La població estrangera representa el 19,91% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduït a tots ells: als serveis  hi ha 12.945 persones menys en situació d’atur (-3,41%), a la construcció, 2.369 persones aturades menys

(-3,61%), a la indústria, 2.168 persones desocupades menys (-2,85%), a l’agricultura, 828 persones menys (-5,37%) i entre les persones sense ocupació anterior, 371 persones menys en situació de desocupació (-1,06%). En termes interanuals i absoluts, l’atur s’ha reduït principalment als serveis, seguit de la construcció i la indústria, però s’ha incrementat entre les persones sense ocupació anterior i a l’agricultura.

En relació a la contractació, el mes d’abril s’han signat un total de 209.507 contractes,9.092 menys que al mes anterior (-4,16%), però 11.518 més que ara fa un any (+5,82%). La contractació s’ha incrementat a Girona, 2.758 contractes més que al mes anterior (+14,16%) i a Tarragona, 2.816 contractes més (+13,49%). Per contra, la contractació es redueix a Barcelona,  amb 14.266 contractes menys que al mes anterior (-8,50%) i a Lleida, amb 400 contractes menys (-3,84%). Respecte l’any anterior, totes les províncies han incrementat la contractació, amb una variació interanual que oscil·la entre el 0,72% a Lleida i el 7,92% a Tarragona.

La contractació indefinida s’ha reduït en 5.298 contractes respecte al mes de març(-16,55%) i en 572 contractes menys respecte a l’any anterior (-2,10%). La contractació temporal també s’ha reduït en 3.794 contractes (+2,03%) respecte el mes anterior, tot i incrementar-se en 12.090 contractes respecte el mateix període d’ara fa un any (+7,08%).

En aquest sentit, la contractació indefinida representa el 12,75% del total de la contractació del mes d’abril (26.722 contractes signats), mentre que la temporal ha estat el 87,25% del total (182.785 contractes).

La contractació s’ha reduït a tots els sectors a excepció de l’agricultura, on s’han signat 1.158 contractes més que al març (+34,57%). Als serveis s’han signat 8.176 contractes menys (-4,70%), a la indústria 1.244 contractes menys (-4,23%) i a la construcció 830 contractes menys (-7,03%).

El 68,63% del total de la contractació del mes d’abril han estat contractes temporals del sector serveis (143.783 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes d’abril hi havia 3.013.794 persones afiliades, xifra que representa un increment de 32.323 persones afiliades (+1,08%) respecte al mes de març, i un increment de 103.687 persones (+3,56%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 56,35%. En aquest sentit, 249.539 de les persones registrades a les oficines de treball, un 43,65%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 55,82% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 179.820 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

En aquest sentit, 429.359 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 75,11% del total de l’atur registrat.

Consulteu una infografia que resumeix les principals dades de l’atur del mes d’abril.


Valoracions i propostes

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades, ja que el mes d’abril tradicionalment presenta una reducció de l’atur, com a conseqüència dels requeriments del sector serveis que ha de donar resposta a l’increment del turisme amb l’arribada del bon temps, i en cap cas aquestes dades reflecteixen una millora del mercat de treball.

Però malgrat la coincidència de la Setmana Santa amb aquest mes d’abril, la contractació s’ha reduït: tant la indefinida (-16,55%) com la temporal (-2,03%).

Entrem en uns mesos on l’estacionalitat i la precarietat definiran la contractació que es realitzarà, amb contractes temporals, parcials i de més curta durada.

Ens preocupa, però, de manera alarmant, el fet que 3 de cada 4 persones registrades a les oficines de treball o bé cobra una prestació de 426€ com a màxim o no cobra res, i que el nombre de persones que no cobren prestacions s’apropi a les 250.000 persones.

Des de la UGT de Catalunya denunciem novament que la reforma laboral i les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades, només ens han conduït a més precarietat laboral i pèrdua de drets de les persones treballadores i la ciutadania en general.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació, impulsant polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum de les persones.
  • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • La reactivació la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació, la millora de les condicions de treball i la recuperació del nivell adquisitiu perdut, i l’aprovació d’una Llei del Sou Mínim , que situï aquest en el 60% del sou mitjà de la població, tal com estableix la Unió Europea.
  • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable, de manera especial a les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.
  • La priorització de les polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació, i l’acompanyament per a la inserció laboral i incrementar el seu pressupost.
  • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país i millorar la seva intermediació en el mercat de treball.
  • La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.