349.200 menors de 16 anys viuen en risc de pobresa a Catalunya, 147.000 més que abans de la crisi

pobresa-infantil

Pobresa laboral i pobresa infantil, les dues cares de la mateixa moneda
939.8 KiB, 19 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Els menors en situació de vulnerabilitat han augmentat un 72%, un fet lligat a l’increment de la precarietat i pobresa laboral à El 37,1% de les persones pobres a Catalunya tenen feina

En el marc del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, la UGT de Catalunya ha presentat avui l’informe “Pobresa laboral i pobresa infantil, les dues cares de la mateixa moneda”.

A Catalunya 349.200 menors de 16 anys viuen en situació de risc de pobresa. Els anys de crisi econòmica han incidit molt negativament en la població infantil i de manera més accentuada que sobre altres col·lectius d’edat, ja que actualment hi ha al nostre país 147.000 menors de 16 anys més en situació de vulnerabilitat que l’any 2008, és a dir, que han patit un increment del 72%.

Des de la UGT de Catalunya volem denunciar aquesta greu situació i posar de manifest la relació directa que tenen la precarietat del mercat de treball i la retallada en polítiques de suport familiar sobre el risc de pobresa de la població infantil, i destacar la importància d’uns salaris suficients i estables com a garantia de benestar i de cohesió social.

De fet, entre els anys 2008 i 2015 s’ha produït una variació de la composició de la població en risc de pobresa: ha crescut destacadament la pobresa en les llars amb fills dependents i en els menors de 16 anys, mentre que les persones jubilades i altres inactives ha baixat la seva representació en la població en risc de pobresa.

És a dir, que avui dia és més fàcil viure amb una pensió que amb un salari. A Catalunya 391.400 persones es troben en risc de pobresa tot i tenir feina i ja representen el 37,1% del total de la població en risc. Durant els anys de la crisi hem assistit a una debilitació de la funció integradora del mercat de treball, perquè ha destruït ocupació estable i ha disminuït els nombre de llocs de treball protegits i els ben remunerats. El salari ha deixat de ser una garantia de protecció actual i futura davant els infortunis de la vida.

Des de la UGT de Catalunya entenem que part d’aquest fenomen de pobresa infantil seria evitable amb un augment de la despesa social i adoptant mesures de garantia de rendes per als menors combinades amb mesures preventives i pal·liatives.

En aquest sentit hem de ser molt crítics amb l’avaluació que el Govern ha fet de les mesures de la resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social. Sis mesos després moltes mesures que havien de ser d’emergència estan paralitzades a l’espera de què hi hagi pressupostos, a part de què l’avaluació i seguiment d’aquestes mesures s’hauria de fer establint una indicadors i objectius clars.

També és hora de fixar un terra de despesa social amb el que sigui possible garantir els mínims indispensables per a una societat cohesionada i com a garant de cobrir les necessitats mínimes d’un estat de benestar per a tota la ciutadania, i on les polítiques familiars i de protecció de menor incrementin el seu pes.

Una de les mesures que podríem començar a aplicar de manera immediata per contenir la pobresa infantil seria dotar al Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció de la capacitat suficient per a cobrir situacions de pobresa econòmica, recuperar la seva flexibilitat per a atendre la gran diversitat de situacions de pobresa i d’exclusió social i d’adaptar-se als diferents perfils de les possibles persones beneficiàries. I a partir d’aquí crear un calendari per desenvolupar la renda garantida de ciutadania o prendre mesures efectives en l’àmbit de l’habitatge i de la pobresa energètica.

L’altre flanc on calen mesures de fons per actuar contra la pobresa general de tota la ciutadania és el mercat de treball. És per això que no ens cansarem de demanar la retirada immediata de les reformes laborals, que han incrementat la inestabilitat laboral i han reduït els salaris i els costos laborals en general, especialment en el col·lectiu de les persones treballadores pitjor posicionades, i ens ha dirigit a un deteriorament general del mercat de treball.

I en aquest altre, una infografia.

Comments are closed.