4 de cada 10 catalans amb alt nivell educatiu tenen una feina per sota de la seva formació

estudiantes universidadL’any 2012, l’índex de subocupació a Catalunya se situa en el 36,60%. És a dir, gairebé 4 de cada 10 persones amb un alt nivell educatiu estan ocupades en un lloc de treball que requereix un nivell de qualificació mig o baix, segons l’informe presentat pel nostre sindicat aquest matí.

L’índex de subocupació català és superior al de la mitjana de l’Estat espanyol (35,19%) i molt superior al de la mitjana de la Unió Europea (21,30%) o Alemanya (18,23%). A més, la subocupació al nostre país no és un problema derivat de la crisi, sinó un problema estructural de la nostra economia, ja que l’índex no ha variat significativament des d’abans de l’inici de la crisi.

Des de la UGT de Catalunya considerem que aquesta situació és conseqüència de les polítiques errònies aplicades durant els temps de bonança econòmica, de la manca d’una política industrial i d’un full de ruta que potenciï els sectors amb més possibilitats de creixement, que tinguin més valor afegit per l’ús intensiu del coneixement. Des del món de la formació, en general, no s’ha planificat l’oferta de nivell superior tenint en compte els necessitats del mercat de treball (nivells i especialitats de coneixement), i des del món productiu no s’ha explicitat les necessitats en recursos humans a mig i llarg termini.

Davant d’aquesta situació, des del nostre sindicat proposem: 

  • Impulsar, d’una vegada per totes, el canvi de model productiu al nostre país, deixant de banda un model basat en la construcció i en sectors de poc valor que, ja s’ha comprovat, ens avoca al fracàs.
  • Apostar per un nou model productiu basat en la innovació, el desenvolupament i la investigació, en la producció d’alt valor afegit, la competitivitat de les empreses i la formació de les persones treballadores.
  • Invertir en sectors productius més estratègics i d’alt valor afegit, en el desenvolupament tecnològic o les energies renovables i inclús en l’atenció a la dependència com a sectors que generaran i crearan ocupació de qualitat i altament qualificada (tècnics i professionals científics i intel·lectuals i tècnics i professionals de suport) i que podrà absorbir els nostres treballadors i treballadores amb educació superior.
  • Evitar la fuga de talent dels nostres treballadors i treballadores altament qualificats que, donada la manca de perspectives laborals del nostre mercat de treball, no tenen més opció que emigrar a altres països, sense tenir la possibilitat de revertir en la nostra societat la inversió que s’ha fet en ells amb la seva formació.

En aquest enllaç trobareu l’informe “Subocupació a Catalunya 2012”.

Comments are closed.