442 treballadors i treballadores han mort a Catalunya en els darrers cinc anys en el seu lloc de feina o en accidents in itinere

accidentalitat-2

Catalunya encapçala la llista de comunitats autònomes que superen la mitjana estatal de sinistres laborals

La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, ha presentat aquest matí en roda de premsa linforme ‘La sinistralitat laboral a Catalunya 2012-2016’ en què s’explica com l’evolució de la sinistralitat a casa nostra es mostra molt depenent del cicle econòmic, baixant en èpoques de crisi (2008-2012) i pujant amb la remuntada econòmica (a partir de 2013).

Aquesta evolució, que en principi ens podria semblar natural, difereix de la d’altres països europeus com ara Alemanya, França o el Regne Unit, on els índexs d’incidència baixen de forma lenta però sostinguda, al llarg dels anys. Aquesta situació fa palesa la vulnerabilitat i ineficàcia del nostre sistema preventiu i demostra que l’accidentalitat augmenta en major mesura que l’ocupació. L’impacte de les reformes laborals i les polítiques de austeritat –és a dir, de la precarietat del nostre mercat de treball- es reflecteixen clarament en les dades de sinistralitat del nostre país.

Els accidents de treball amb baixa totals a Catalunya durant el període 2012-2016 han experimentat un creixement constant passant dels 73.702 accidents del 2012 als 89.174, incrementant-se un 21%. 310 persones treballadores van perdre la vida al seu lloc de treball durant aquests 5 anys i 132 persones treballadores més van morir com a conseqüència d’accidents in itinere. Un total de 442 vides perdudes, una xifra del tot inacceptable.

En aquest enllaç podeu consultar una infografia de les dades de l’informe.

Les dades parlen per si soles i la situació de la prevenció a les empreses catalanes és insostenible. La nostra responsabilitat passa per anar més enllà dels indicadors de sinistralitat i conscienciar-nos de que darrera de cada dada de sinistralitat hi ha un accident, una feina, una persona i una família. Necessitem canviar aquestes actituds formalistes i de compliment burocràtic davant la PRL per raons ètiques, socials i econòmiques. Estem obligats a canviar d’estratègia i deixar de ser reactius per a passar a ser proactius contra els accidentes de treball i les malalties professionals, des de tots els fronts de lluita per  garantir llocs de treball segurs i saludables, dignes i igualitaris.

Les dades de sinistralitat són les conseqüències, entre d’altres, dels problemes següents:

–          Retrocés de la qualitat de  les condicions de treball degut a les successives reformes laborals, la desregulació i precarització dels models de contractació, augment de l’atur, temporalitat i la flexibilitat laboral en els nous contractes, la devaluació salarial, etc.

–          Pèrdua d’influència dels delegats de prevenció. La individualització de les relacions laborals fa perdre força a la negociació col·lectiva per la millora de les condiciones de seguretat i salut.

–          Els últims canvis legislatius relatius a la prevenció de riscos laborals també disminueixen les possibilitats d’actuació dels delegats i delegades de prevenció i la prevenció en sí mateixa.

–          Infraidentificació i infradeclaració de malalties professionals. Hem de solucionar el greu problema d’ocultació de malalties  professionals. Sobretot  d’aquelles més greus i que comporten major patiment a les persones afectades i les seves famílies.

–          Externalització de la prevenció.

–          Mercantilització de la prevenció.

Per tots aquests motius des de la UGT de Catalunya exigim:

 • Un procés de canvi de la dinàmica de la contractació actual  i fi de les polítiques restrictives.
 • Derogar les reformes laborals que han expandit la precarietat, han retallat drets de les treballadores i els treballadors i han devaluat les condicions salarials.
 • Reforçar els mecanismes de control del compliment de la legislació com ara en matèria d’igualtat a les empreses i a la lluita contra el frau i l’economia submergida.
 • Actuacions concretes per part de l’Administració davant la proliferació de subcontractes i la gran precarietat en la contractació com a conseqüència de la crisi econòmica del país.
 • La veritable responsabilització de les empreses del seu deure de protecció de la salut dels seus treballadors establert per la normativa i la garantia de les condicions de treball segures i saludables a totes les empreses. Així com la recuperació de les inversions en prevenció a les empreses de Catalunya.
 • Aposta decidida del Govern de Catalunya per l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut en el Treball.
 • La revalorització de la negociació col·lectiva que ha de permetre que es desenvolupin els objectius establerts en l’Estratègia tant Espanyola com en el marc estratègic català de Seguretat i Salut Laboral, i especialment en les petites i mitjanes empreses.
 • Intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció, dotant amb suficients recursos econòmics i humans a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i a l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
 • Exigir que Inspecció de Treball augmenti les accions inspectores en matèria de Seguretat i Salut, fent complir la normes reguladores a les empreses i exigint unes propostes preventives de qualitat als Serveis de Prevenció on es posi en primer lloc l’eliminació dels riscos en comptes dels actuals criteris economicistes reductors de la prevenció.
 • Establir sistemes per a la detecció i declaració de malalties professionals per part d l’Administració i dels Serveis de Prevenció i les Mútues d’accidents de treball.
 • Revertir la reforma del marc jurídic de les Mútues, que ha suposat una retallada dels drets dels treballadors, envaeix les competències dels serveis públics de salut i privatitza la gestió d’activitats que haurien de ser exclusives de la Seguretat Social.
 • Reorientar l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) amb una visió social, útil i sostenible, amb la participació dels agents socials, que replantegi els criteris per realitzar les avaluacions mèdiques i eviti donar altes indegudes a persones que no estan en condicions de tornar a treballar.
 • Suprimir el programa d’incentivació econòmica i control de la incapacitat temporal que està portant a terme l’INSS per retallar la durada de les baixes, ja que considera les treballadores i els treballadors malalts com a defraudadors i fomenta la mala praxis mèdica.
 • Potenciar als delegats de prevenció i les seves atribucions en lloc de suprimir les seves funcions.
 • Promoure la figura del delegat i la delegada de prevenció territorial o sectoriala les empreses de menys de 6 treballadors, que no tenen dret a escollir un delegat o delegada de personal. Mesura que permetria assegurar l’exercici al dret a la salut i la seguretat i equiparar els nivells de protecció d’aquests treballadors i treballadores a la resta de les empreses.
 • Avaluacions de riscos que no només abordin els riscos de seguretat i higiene sinó que també s’avaluïn els factors ergonòmics i psicosocials i els riscos emergents, així com aquells  relacionats amb l’organització del treball.

Des de la UGT de Catalunya ens reafirmem en la necessitat d’acabar amb la precarietat i la pèrdua de drets dels treballadors i treballadores per tal de millorar la prevenció de riscos i reduir els danys a la salut i continuarem amb la nostra lluita per a la defensa del treball estable, igualitari i de qualitat que comportarà sens cap mena de dubte, una millora de les condicions de treball i de la seguretat i de la salut de les persones treballadores del nostre país.

Comments are closed.