5 de juny 2014 – Dia Mundial del Medi Ambient

logoDMMA
Fa més de 30 anys que el 5 de juny va ser designat, per l’Assemblea General de l’ONU, el Dia Mundial del Medi Ambient. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és estimular la conscienciació de la societat a escala mundial i promoure l’acció política amb actuacions compromeses amb la protecció del medi ambient.

El lema d’enguany és “Alça la teva veu, no el nivell del mar”. El lema focalitza l’atenció pública en la necessitat de solidaritzar-nos i protegir les illes i els territoris de les conseqüències nefastes de la pujada del nivell del mar, així com fer front a aquesta situació provocada, en la seva major part, pel canvi climàtic.

Ara, quan el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), òrgan internacional encarregat d’avaluar els coneixements científics relatius al canvi climàtic, aprova els treballs relatius al 5è Informe sobre el canvi climàtic referent als impactes, adaptació i vulnerabilitat, d’una banda, i a la mitigació del canvi climàtic, de l’altra, hem de ser plenament conscients que els efectes del canvi climàtic ja són una realitat que s’està donant en tots els continents i oceans. Així, en el seu darrer informe, es destaca que les persones, societats i ecosistemes més vulnerables són els més afectats i que el món està molt poc preparat per mitigar aquests efectes, ja que si augmenta la magnitud de l’escalfament, les conseqüències seran més greus, més generalitzades i irreversibles.

Des d’aquesta perspectiva, les conclusions són clares: hem de fer front i prendre mesures clares i ambicioses per lluitar, quan abans millor, contra el canvi climàtic, perquè les conseqüències d’uns nivells elevats d’escalfament seran molt difícils de controlar.

La UE ja va prendre un compromís de reducció de gasos per al 2020 que hem de complir, i en què Catalunya assumeix el compromís d’acció en la seva part de responsabilitat.

La UGT de Catalunya, amb la voluntat de donar tot el suport a la difusió d’aquesta diada, fa una crida a la conscienciació i a la reflexió global de cap a on conduïm el nostre planeta i quin tipus de desenvolupament volem. Actualment, el món es troba en una situació extrema, deguda, en gran part, a la forma de vida i d’activitat dels països desenvolupats; i aquestes greus pressions globals que pateix la Terra, afecten no només als àmbits naturals, sinó, per extensió, també als socials.

Ens trobem en un moment de la història en què la població creix de forma desmesurada i, davant d’una Terra limitada en recursos i on l’esperança de vida dels països desenvolupats és cada vegada més alta, la solució no és fàcil, i en certes regions hi ha conflictes d’espai i de sobreexplotació de recursos naturals amb la consegüent degradació dels ecosistemes.

Aquest dia, per tant, ha de servir per donar rellevància als temes ambientals que més ens afecten. És necessari fer aquesta reflexió i impulsar les persones a ser agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, recordant que el medi ambient és la base del nostre desenvolupament i de la nostra qualitat de vida, amb un gran potencial, alhora, de llocs de treball segurs i sostenibles relacionats en àmbits molt diversos com són l’eficiència energètica, el turisme rural i les energies renovables, entre d’altres.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya aposta per dur a terme actuacions concretes dins les ciutats i incidir en el problema del transport i la mobilitat, que afecta directament l’emissió de gasos responsables del canvi climàtic. Per tant, considerem prioritari elaborar plans de millora de qualitat de l’aire a les ciutats i plans de mobilitat efectius, capaços de fer front a aquest problema que ens afecta a tots.

Comments are closed.