5 de juny – Dia Mundial del Medi Ambient

logo-DMA-2015El dia 5 de juny va ser designat Dia Mundial del Medi Ambient, per l’Assemblea General de Nacions Unides. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és reconèixer que el medi ambient és essencial per la vida. D’aquesta forma es fa un reconeixement social però també, a escala mundial, per a promoure accions polítiques que derivin en actuacions compromeses amb la protecció del medi ambient.

El tema escollit per aquest any, és l’ús eficient dels recursos, juntament amb una producció i consum responsable i sostenible, tot tenint en compte la capacitat de regeneració del planeta. Així ho reflecteix l’eslògan mundial: “Set mil milions de somnis. Un únic planeta. Consumeix amb moderació”. Aquest tema s’escull mundialment mitjançant votacions a les xarxes socials i focalitza l’atenció pública mundial en la necessitat de ser conscients entorn als hàbits de consum individuals que repercuteixen globalment. D’aquesta forma, el Dia Mundial del Medi Ambient, se centrarà en la capacitat de regeneració del planeta i de com gestionar els recursos naturals de forma sostenible i eficient, essent la base que garanteix un desenvolupament equitatiu i sostenible per a la població i el planeta.

Des d’aquesta perspectiva, les conclusions són clares: hem de fer front i prendre mesures clares i ambicioses per lluitar, quan abans millor, contra el canvi climàtic, perquè les conseqüències d’uns nivells elevats d’escalfament seran molt difícils de controlar. La UE ja va prendre un compromís de reducció de gasos per al 2020 que hem de complir, i en què Catalunya assumeix el compromís d’acció en la seva part de responsabilitat.

La UGT de Catalunya, amb la voluntat de donar tot el suport a la difusió d’aquesta diada, fa una crida a la conscienciació i a la reflexió global de cap a on conduïm el nostre planeta i quin tipus de desenvolupament volem. Actualment, el món es troba en una situació extrema, deguda, en gran part, a la forma de vida i d’activitat dels països desenvolupats; i aquestes greus pressions globals que pateix la Terra, afecten no només als àmbits naturals, sinó, per extensió, també als socials.

Ens trobem en un moment de la història en què la població creix de forma desmesurada i, davant d’una Terra limitada en recursos i on l’esperança de vida dels països desenvolupats és cada vegada més alta, la solució no és fàcil, i en certes regions hi ha conflictes d’espai i de sobreexplotació de recursos naturals amb la consegüent degradació dels ecosistemes.

Aquest dia, per tant, ha de servir per donar rellevància als temes ambientals que més ens afecten. És necessari fer aquesta reflexió i impulsar les persones a ser agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, recordant que el medi ambient és la base del nostre desenvolupament i de la nostra qualitat de vida, amb un gran potencial, alhora, de llocs de treball segurs i sostenibles relacionats en àmbits molt diversos com són l’eficiència energètica, el turisme rural i les energies renovables, entre d’altres.

Comments are closed.