8.000 treballadors del sector del telemàrqueting, uns 3.000 a Catalunya, passaran a ser indefinits gràcies al nou conveni

mani-contact5
La UGT i CCOO vam signar ahir el preacord del conveni estatal del ‘contact center’, que el nostre sindicat sotmetrà a ratificació dels delegats dimarts en assemblea

La UGT i CCOO vam arribar ahir a un preacord amb ACE (Associació del Contact Center Espanyola) del conveni col·lectiu estatal del sector de Contact Center(telemàrqueting), amb una vigència de cinc anys (de l’1 de gener del 2015 al 31 de desembre del 2019). El conveni empara uns 70.000 treballadors i treballadores, uns 20.000 dels quals a Catalunya. La UGT de Catalunya sotmetrà el preacord a votació dels seus delegats i delegades en una assemblea el proper dimarts.
Després de més de dos llargs anys de dura negociació i nombroses mobilitzacions -les darreres, al setembre i a l’octubre passats i una setmana al desembre convocada només per la UGT- els dos sindicats hem decidit, des de la responsabilitat, tancar un preacord que reforça l’estabilitat i garanteix el poder adquisitiu d’un sector fortament castigat per la crisi i les males pràctiques empresarials.
Un dels punts més importants és que el  100% dels contractats per obra amb anterioritat al 18 de juny de 2010 tindran el seu contracte convertit en indefinit el 31 de desembre de 2018. Això significa que uns 8.000 treballadors i treballadores passaran a ser indefinits entre aquest any i l’anys vinent, uns 3.000 com a mínim a Catalunya. A més, a 31 de desembre de 2018, almenys el 50% del personal d’operacions serà indefinit; fins a aquesta data, el mínim serà el 40%.
Pel que fa als increments salarials. Complim objectius per a 2017, 2018 i 2019. El 2014 l’IPC va ser negatiu (-1%), de manera que el sou queda congelat; 2015 va tancar a 0%, i per al 2016 es recupera un 1% repartit, addicionalment, en els salaris dels anys 2018 i 2019:
  • 2017: 1,6% (IPC any 2016). Amb caràcter retroactiu des de gener 2017.
  • 2018: IPC any 2017 (amb un mínim assegurat del 0,6%) + 0,5%.
  • 2019: IPC any 2018 (amb un mínim assegurat del 0,6%) + 0,5%.
Altres millores:
  • Es regularà el funcionament d’una “Borsa de Treball” de la nova empresa amb una durada màxima de 12 mesos per a tots els treballadors i treballadores adscrits a la campanya o al servei. Aquesta borsa tindrà prioritat sobre noves contractacions.
  • Nous torns. Creació de dos nous torns de 9:00 a 18:00 i de 12:00 a 21:00 hores. Únicament podran ser adscrites persones amb jornada completa (39 hores). Els torns seran continuats i s’ha d’acreditar, abans de realitzar una contractació externa per aquests torns, que s’ha ofert a la resta de la plantilla de jornada parcial aquesta opció perquè puguin incrementar la seva jornada a temps complet i de manera voluntària.
  • Es fixa en 8 dies el màxim a treballar (actualment està en 11 dies consecutius).
  • El cap de setmana que coincideixi entre dos mesos, es computarà el mes del dia dissabte, per tal de respectar els dos caps de setmana lliures obligatoris que figuren en conveni.
  • Els horaris de treball es comunicaran amb, almenys, 14 dies d’antelació; només podran modificar-se un 20% dels mateixos com a màxim i amb una setmana de preavís.

Comments are closed.