8 de cada 10 projectes emprenedors continúen sense finançament

taller-mecanicoCTAC – UGT de Catalunya denuncia l’incompliment per part de la Generalitat de la posada en marxa de línies especifiques de finançament per a autònoms i emprenedors via ICF

Nou mesos després de l’anunci per part del conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Francesc X. Mena, de la imminent posada en marxa de línies específiques per solucionar el greu problema de finançament d’emprenedors i treballadors autònoms a través de l’ICF, aquest projecte continua sense veure la llum.

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) denuncia que l’ICF només ha executat el 30% del seu pressupost, que ascendeix a més de 2.000 milions d’euros per al present exercici, i que el president de la Generalitat va qualificar com a prioritari per finançar l’economia productiva i lluitar contra la desocupació al nostre país.

La nostra organització destaca el contrasentit que suposa l’augment exponencial d’emprenedors que busquen finançament (60%) mentre la Generalitat no pugui fer arribar els préstecs per la manca de línies específiques per al col•lectiu, ja que el disseny de les que actualment són vigent no permet l’accés del treballador autònom i emprenedor.

En aquest sentit, la CTAC – UGT de Catalunya recorda que, al setembre de l’any passat, entitats d’autònoms i administració ja van dissenyar les línies que podrien donar resposta al col•lectiu, com la de l’ICF per a emprenedors amb el 70% garantit per Avalis (SGR) i amb quanties entre 10.000 i 100.000 euros i fins a dos anys de carència, que cobrien pràcticament el 90% de les necessitats creditícies del conjunt d’emprenedors del país. Hem de recordar que la inversió mitjana de l’emprenedor català se situa en 15.000 euros.

Tanmateix, la CTAC – UGT de Catalunya denuncia que dels projectes viables i amb possibilitats de consolidar-se més enllà dels tres anys de vida, només 2 de cada 10 aconsegueixen finançament, de manera que més del 80% dels emprenedors catalans no poden posar en marxa el seu negoci per manca de crèdit.

Per tot això, la CTAC – UGT de Catalunya demana al Govern de la Generalitat, amb caràcter d’urgència, que:

1. Cessi el conseller d’Empresa i Ocupació, davant la seva manifesta incompetència per afrontar la situació de desocupació i la manca de voluntat política respecte al col•lectiu d’autònoms.

2. Que doni un impuls definitiu als crèdits mitjançant l’ICF i la seva SGR Avalis, per garantir un finançament i liquiditat suficients per al col•lectiu de treballadors autònoms i emprenedors.

3. Que davant l’actual conjuntura del mercat financer espanyol i català i a la vista de les perspectives creditícies, amb una banca que ha tancat definitivament l’aixeta del crèdit a l’economia productiva, es posin en marxa línies específiques dissenyades amb les organitzacions d’autònoms i entitats patronals, com l’ICF Emprenedor o ICF Factoring.

La CTAC – UGT de Catalunya recorda que Catalunya ha tancat el mes d’abril amb 527.139 autònoms, és a dir, 3.076 menys que a finals de 2011. Cal que ens remuntem fins al 2004 per trobar nivells tan baixos d’autoocupació a Catalunya. Tanmateix, volem destacar que en altres comunitats en què s’han impulsat mesures de promoció i finançament no només s’ha mantingut el nombre de treballadors autònoms -Aragó, Andalusia o País Basc-, sinó que en el mateix període han crescut.

La nostra organització troba contradictori i preocupant que un Govern que sempre diu estar al costat del treballador autònom i que fins i tot en campanya electoral va plantejar l’emissió de “bons patriòtics” per finançar emprenedor, incompleixi sistemàticament totes les seves propostes i desmantelli totes les ajudes i mesures de promoció i suport al teixit emprenedor del nostre país.

Comments are closed.