9 de cada 10 empleades de la llar són dones, el 63% d’origen estranger

empleades-llar
La UGT de Catalunya organitza demà una jornada informativa sobre la integració del Règim Especial d’Empleats i Empleades de la Llar al Règim General de la Seguretat Social – A Catalunya, la reforma millorarà els drets de 130.000 persones

Amb efectes d’1 de gener de 2012, el Règim Especial de la Seguretat Social d’Empleats de la Llar (REELL) quedarà integrat en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS) mitjançant l’establiment d’un sistema especial que tindrà en compte les especificitats del col·lectiu d’empleades i empleats de la llar. No afectarà únicament ales 57.484 persones que a Catalunya estan afiliades al REELL sinó que s’inclouran també a totes aquelles persones que en la regulació actual estaven totalment desprotegides al treballar menys de 80 hores mensuals.

La UGT de Catalunya calcula que aquesta reforma millorarà els drets d’unes 130.000 persones a Catalunya, la majoria dones i moltes d’origen estranger. Segons dades al mes d’octubre de 2011, a Catalunya el 91% de les persones afiliades al REELL eren dones i d’aquestes un 63% d’origen estranger.

Des de fa anys, des de la UGT reclamàvem resoldre el problema de desprotecció i discriminació que, tant en matèria laboral com de Seguretat Social, està patint aquest col·lectiu. Era incomprensible que es mantinguessin situacions laborals sense cap tipus de protecció social, com la que permet l’actual regulació de les treballadores domèstiques amb les persones que treballen menys de 20 hores setmanals, ni que existeixin treballadores que percebin el subsidi per Incapacitat Temporal després de gairebé un mes de caure malalta o d’haver-se accidentat.

Amb l’entrada en vigor de la disposició addicional trigèsima novena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, totes les persones treballadores (ja treballin per a una única llar o per varies llars) hauran d’estar afiliades i en alta des de l’inici de l’activitat i amb independència del nombre d’hores que presta serveis. D’aquesta manera es cotitzarà des de la primera hora de treball amb la intenció de que totes les hores que es treballin comptin per a les futures pensions que es generin i així intentar resoldre un perjudici que vivien totes les empleades de la llar que a l’hora de jubilar-se veien obligades a sobreviure amb unes pensions que no arribaven al 45% d’una pensió mitjana de jubilació del règim general (491,08 euros mensuals front els 1.127,91 euros). I és que, el 60% de les pensions generades des del REELL no arriben al mínim de pensió i han de ser complementades.

De totes maneres, considerem que encara falta camí a fer i que s’han de resoldre altres qüestions fonamentals, com mirar d’estendre la protecció per desocupació a les treballadores del servei domèstic i que el desistiment deixi de ser la manera habitual de finalització del contracte d’aquesta activitat.

En definitiva, una adaptació complexa però amb l’objectiu de reconèixer aquesta activitat com a un veritable treball i d’aconseguir una millor i major protecció social per a un col·lectiu especialment vulnerable.

Per tal d’analitzar i informar de la situació actual davant d’aquests importants canvis legislatius laborals del sector de treball domèstic, la UGT de Catalunya ha convocat per a demà una jornada informativa, que comptarà amb la intervenció de Carmen López, secretària de Política Social de la Comissió Executiva Confederal de la UGT; Chelo Chacártegui, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra; Mateo Albillos, director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona; i Montserrat Vigorós, cap de secció de Règims Especials de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.

Abans de l’inici de la jornada (16 hores), Carmen López i Mateo Albillos, juntament amb la secretària d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Catalunya, Raquel Gil, atendran els mitjans de comunicació assistents.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre la campanya d’informació sobre la major protecció social de les empleades i els empleats de la llar.

Jornada informativa empleades de la llar + atenció als mitjans

DIA: 30 de novembre de 2011.
HORA: 16 hores. Abans de l’inici de la jornada, atenció als mitjans de comunicació. La jornada és oberta als mitjans.
LLOC: Sala d’Actes de la UGT de Catalunya. Rambla Santa Mònica, 10. Barcelona.

 

Comments are closed.