Exigim a Salut que les visitadores i vistadors mèdics puguin accedir als centres mèdics

Malgrat que la represa de la normalitat fa possible assistir a festivals de música o actuacions de cultura popular, les visitadores i els visitadors mèdics no poden fer la seva feina en els centres mèdics des de març de 2020.

Com no perdre drets econòmics quan reclames l’origen laboral d’una incapacitat temporal

(STS 22/2021, de 13 de gener) Malauradament, és més habitual del que voldríem patir un accident a l’empresa o iniciar un període d’incapacitat temporal (baixa) per una malaltia professional, acudir a la mútua i que ens derivi a la sanitat pública al·legant que és un tema degeneratiu i que no els correspon a ells resoldre-ho.