A la feina, en transport col·lectiu! La UGT de Catalunya amb la mobilitat sostenible i segura

mobilitatA Catalunya, i coincidint amb la Setmana Europea, se celebra del 16 al 22 de setembre la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. El lema d’aquest any és “Mobilitat intel·ligent. Economia potent”, que reivindica el concepte de smart mobility, és a dir, mobilitat intel·ligent. L’objectiu és conscienciar la ciutadania de la importància de canviar els nostres hàbits de moure’ns i fer-ho de forma més sostenible, segura i saludable.

La UGT de Catalunya, com cada any, dóna suport i participa en aquesta setmana on l’objectiu més important és reflexionar, valorant de quina manera fem els nostres desplaçaments més habituals. D’altra banda, demanem a les autoritats competents un transport públic digne i que sigui accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes, que respongui als seus drets i necessitats específiques. Volem una mobilitat que sigui de qualitat i que arribi a tots els polígons industrials i nuclis laborals on actualment el vehicle privat és l’única opció per arribar.

Actualment ens trobem amb un model de mobilitat basat, principalment, en el vehicle privat, la qual cosa ens porta a un sistema difícilment sostenible: econòmicament, ambientalment i socialment.

Hem de tenir present que:

  • La manca d’inversions d’infraestructures i mitjans de transport adequats genera desigualtats i limita les possibilitats de les persones per accedir a llocs de treball.
  • La distància entre el lloc de treball i el de residència obliga els treballadors a realitzar desplaçaments cada vegada més llargs i costosos.
  • En molts polígons industrials el transport públic és inexistent o simbòlic.

Per tots aquests motius, és necessari que l’Administració es comprometi i garanteixi la mobilitat de totes les persones de forma sostenible i segura, donant alternatives al vehicle privat tot establint un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient.

No hem d’oblidar que, d’altra banda, el transport és una de les principals fonts emissores de contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats, alhora que també és el consumidor final d’energia més important des de 1996 a Catalunya. Per tant, és totalment necessari que ens sensibilitzem sobre l’ús injustificat del cotxe privat i utilitzem sempre que ens sigui possible mitjans alternatius com són el metro, el ferrocarril, l’autobús, la bicicleta o, fins i tot, el desplaçament a peu per a trajectes curts.

Per tot això DEMANEM a les autoritats competents les millores següents, atès que l’àmbit LABORAL és el que mou més vehicles privats:

  • Més inversions per a la millora de la planificació, construcció i manteniment de les xarxes de transport públic.
  • Plans de formació i sensibilització de seguretat viària en termes de mobilitat dins de l’empresa com a una inversió. La seguretat viària en els accidents in itinere i en missió és fonamental si volem reduir els accidents i la sinistralitat laboral.
  • Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat de les persones treballadores al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.
  • Un sistema tarifari que faci més accessible el transport públic a la ciutadania que, dins el context actual, presenta cada cop taxes d’atur i pobresa més altes.
  • Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic perquè es conformin com una alternativa avantatjosa davant del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d’horaris, freqüència, cost o qualitat.
  • Una veritable adaptació de l’accés al transport públic, per a totes les persones amb mobilitat reduïda.
  • Demanem que arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.

La UGT de Catalunya, demana fer una reflexió en profunditat per canviar els nostres hàbits de moure’ns, tant en la defensa del medi ambient, com d’una millor qualitat de vida.

Comments are closed.