A la feina, en transport col•lectiu! La UGT de Catalunya amb la mobilitat sostenible i segura, del 22 al 29 de setembre

La UGT amb la mobilitat accessible, sostenible i segura
5.2 MiB, 1315 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

mobilitat-2014

La UGT de Catalunya, un any més, dóna suport i participa en la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà a Catalunya del 22 al 29 de setembre, enguany sota el lema “Fem el carrer més nostre”.

L’objectiu principal d’aquesta setmana de reflexió és prendre consciència sobre com fem els nostres desplaçaments habituals i, d’altra banda, aprofitar per adoptar un caràcter reivindicatiu en el nostre discurs, en favor d’un transport públic digne i accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes, que estigui en consonància amb les seves necessitats específiques, que sigui de qualitat i ampliat a tots els polígons industrials i nuclis laborals on el vehicle privat és l’única opció per al treballador, que és qui assumeix l’alt cost econòmic que li comporta el desplaçament al seu lloc de treball.

És essencial que dins de les ciutats s’estableixi un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient per als treballadors que, dia a dia, es desplacen als seus llocs de treball. Perquè:

 • El model actual, amb domini del vehicle privat, ens porta a un sistema difícilment sostenible, ambientalment i socialment, però també econòmicament.
 • La manca d’infraestructures i mitjans de transport adequats genera desigualtats i limita les possibilitats d’accedir a llocs de treball.
 • La distància entre el lloc de treball i el de residència obliga els treballadors a realitzar desplaçaments més llargs i costosos.
 • En gran part dels polígons industrials el transport públic és inexistent o simbòlic.
 • És necessari garantir la mobilitat del treballador de forma sostenible i segura mitjançant transport públic.

Per tots aquests motius, la UGT de Catalunya pensem que la defensa del medi ambient i de més qualitat de vida urbana (contaminació, soroll, seguretat, congestió…) demanen una reflexió en profunditat i canviar els nostres hàbits de moure’ns.

El transport és, actualment, una de les principals fonts emissores de contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats, alhora que també és el consumidor final d’energia més important des de 1996 a Catalunya. Per tant, és totalment necessari que ens sensibilitzem sobre l’ús injustificat del cotxe privat i utilitzem sempre que ens sigui possible mitjans alternatius com són el metro, el ferrocarril, l’autobús, la bicicleta o, fins i tot, el desplaçament a peu per a trajectes curts.

D’altra banda, també s’ha de destacar que la distància entre el lloc on vivim i el lloc on treballem cada cop és més gran, fet que produeix greus problemes per al medi ambient, la salut i, per tant, per a la nostra qualitat de vida. Sovint, es tracta de distàncies entre les quals les connexions en transport públic són deficients, especialment pel que fa als polígons industrials. Això suposa que moltes persones utilitzin el vehicle privat per desplaçar-se al seu lloc de treball com a única alternativa, assumint tant la despesa econòmica que suposa el desplaçament diari com el risc d’accidents de trànsit produïts en el trajecte entre el lloc de residència i el lloc de treball.

En aquest sentit, no hem d’oblidar que els accidents in itinere a Catalunya (itineraris d’anada-tornada a la feina o en el transcurs de la jornada laboral) i segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, segueixen en augment, sobretot tenint en compte el descens d’ocupació. Això vol dir que encara continua havent-hi una manca molt important i necessària de sensibilització i de formació en educació viària així com altres mesures en les quals tots ens hem d’implicar: sindicats, patronals i administracions.

Per tot això DEMANEM a les autoritats competents les millores següents, atès que l’àmbit LABORAL és el que mou més vehicles privats:

 • Plans de formació i sensibilització de seguretat viària en termes de mobilitat dins de l’empresa com a una inversió. La seguretat viària en els accidents in itinere i en missió és fonamental si volem reduir els accidents i la sinistralitat laboral.
 • Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat del treballador al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.
 • Un sistema tarifari que faci més accessible el transport públic a la ciutadania que, dins el context actual, presenta cada cop taxes d’atur i pobresa més altes.
 • Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic perquè es conformin com una alternativa avantatjosa davant del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d’horaris, freqüència, cost o qualitat.
 • Una veritable adaptació de l’accés al transport públic, per a totes les persones amb mobilitat reduïda.
 • Demanem que arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.

Comments are closed.