A partir de mitjanit, vaga indefinida al sector del transport sanitari

A partir d’aquesta mitjanit, uns 5.500 treballadors i treballadores del sector del transport sanitari estan cridats a la vaga indefinida convocada per la UGT, CCOO, USOC i SINDI.CAT. L’afectació serà per tota Catalunya tant en el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) com al Transport Sanitari Urgent (TSU).

Des del nostre sindicat denunciem el menysteniment i la indiferència del CatSalut i el SEM que, tot i que han de ser garants dels drets sanitaris de la ciutadania, permeten que es perllonguin les diferències entre dues plantilles que, ara per ara, i encara més visiblement durant la pandèmia, creen treballadors de primera i de segona: la plantilla del SEM, que depèn d’una empresa pública i que a més de les millors condicions laborals i salarials durant aquests mesos ha optat a unes mesures i protocols de protecció clarament superiors; i les i els professionals que depenen de les empreses privades de transport sanitari, amb un interès clarament mercantilista que han penalitzat les condicions la seguretat i la salut del seu personal.

La crisi sanitària desfermada per la pandèmia ha posat encara més de manifest les diferents condicions laborals entre la plantilla que depèn del servei públic i les plantilles que depenen d’empreses privades. Encara més si tenim en compte que, estadísticament, el personal que treballa en transport sanitari no urgent és el que té una major ràtio de transport de casos positius de Covid-19 i pitjors condicions de seguretat i de protecció per part de l’empresa.

Des de la UGT de Catalunya denunciem l’enrocament i la manca de valentia de la patronal per entomar les millores pendents d’un conveni col·lectiu que no s’ha modificat des de l’any 2012. A més, recordem que els treballadors i les treballadores del servei de transport sanitari han patit 5 anys de retallades, amb una pèrdua acumulada del 14% de sou que no ha estat retornada.

Comments are closed.