Acord a l’ERO de Lacoste

Com a conseqüència de la posició de la UGT de Catalunya a la taula negociadora de l’ERO, ahir, després de més de dotze hores de reunió, es va poder arribar a un acord en l’expedient de regulació d’ocupació de Lacoste. Les condicions de l’acord són les següents:

Personal afectat: 92 persones treballadores, que podran ser 90 si finalment es recol·loquen dues persones. Inicialment els afectats eren 103. S’admet la voluntarietat, és a dir, aquells treballadors i treballadores que no estant afectats per l’ERO i vulguin desvincular-se ho podran sol·licitar abans del 7 de novembre.

Condicions de les desvinculacions (a part de les disposades legalment):

Treballadors menors de 55 anys: indemnització de 40 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats amb un límit màxim de 75.000 euros nets.

Treballadors de 55 anys o més: abonament d’un pla de rendes segons els següents paràmetres:
– Treballadors que tinguin un salari entre 17.000 i 30.000 euros: es compensarà fins al 85% del salari net, amb límit de 1.800 euros / mes.
– Treballadors que tinguin un salari entre 30.001 i 36.000 euros: es compensarà fins al 80% del salari net, amb límit de 1.800 euros / mes.
– Treballadors amb salari superior a 36.000 euros: es compensarà fins al 75% del salari net, amb límit de 1.800 euros / mes.
La renda es revalorarà anualment a 1%

Període del pla de rendes:
– Treballadors amb edats de 55, 56 i 57 anys: fins a la data en què compleixin 61 anys.
– Treballadors amb 58 anys: fins a la data en què compleixin 62 anys.
– Treballadors amb 59 anys: es garanteixen 3 anys de pla de rendes des de la finalització del contracte, que inclouran l’abonament del complement i la subscripció del conveni especial.
– Treballadors majors de 60 anys: fins a la data en què compleixin els 63 anys.

Bonus: 10.000 euros per a les persones de 60 anys, 7.500 euros per a les persones de 61 anys i 5.000 euros per a les persones de 62 o més anys.

Els treballadors a partir de 60 anys podran optar pel pla de rendes o l’abonament de la indemnització legal de 20 dies per 12 més.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament l’acord, ja que davant d’una decisió unilateral de l’empresa de realitzar més d’un centenar d’acomiadament s’ha aconseguit reduir l’afectació i millorar les condicions dels treballadors i les treballadores que sortiran de l’empresa.

Comments are closed.