Acord en l’ERO de les autopistes ACESA, AUCAT i INVICAT

Finalment s’ha reduït el nombre inicial de persones afectades per l’ERO a les autopistes catalanes i l’ acomiadament col·lectiu afectarà finalment 98 treballadors i treballadores d’Acesa, 29 d’Invicat i 15 d’Aucat.

L’acord contempla, entre altres:

  • Indemnització legal màxima per acomiadament improcedent: 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats fins a febrer de 2012 i 33 dies per any treballat amb màxim de 24 mensualitats a partir d’aquesta data.
  • Indemnització addicional: 3.000 euros bruts per al personal que acrediti que quan finalitza el seu contracte de treball ha prestat els serveis de manera ininterrompuda igual o superior a 5 anys i inferior a 10 anys. Si és superior a 10 anys, 6.000 euros bruts. Sempre i quan no tinguin dret a una indemnització igual o superior als 110.000 euros per extinció del contracte.
  • Conveni especial de cotització per als més grans de 55 anys, fins als 63, segons previsió legal.

 

Comments are closed.