Acord en l’expedient de regulació d’ocupació a Pimkie

La setena reunió del període de consultes en l’ERO de Pimkie va finalitzar ahir dimarts amb acord.

Pimkie va presentar fa un mes un ERO per acomiadar 89 treballadors i treballadores: 78 de botigues -de 17 centres de treball arreu de l’Estat, 2 de les quals a Catalunya- i 11 treballadors de les oficines a Montmeló.

L’acord contempla:

  • Període d’adaptació en cas de reubicacions: 3 mesos, sempre i quan s’accedeixi al nou centre sense haver permutat amb cap altre treballador.
  • Pla de recol·locació extern: de 6 mesos, excepte per a les persones treballadores de més de 45 anys, amb un termini de 12 mesos.
  • Augment del crèdit horari amb l’objectiu de buscar una nova feina d’acord amb allò establert en l’article 53.2 TRLET (durant els dies de preavís) de 6 a 9 h.
  • Extinció del contracte de treball abans de la data prevista, si es pacta de mutu acord.
  • Extinció del contracte de treball abans de la data prevista, de caràcter automàtic si el treballador presenta a l’empresa un contracte de treball.
  • Recol·locacions voluntàries en els llocs de treball ofertats i que han estat tractats en el període de consultes.
  • Voluntarietat en l’afectació dins de l’acomiadament, sempre i quan pel seu perfil i categoria professional pugui intercanviar-se amb un treballador que estigui a la llits de personal afectat.
  • Possibilitat de no donar el preavís de 15 dies de l’extinció i abonar l’import en la liquidació (depenent dels casos).
  • Indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats.
  • Creació d’una comissió de seguiment per al seguiment i compliment dels acords pactats.

Comments are closed.