Acord entre la UGT, CCOO i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per al reconeixement i l’homologació de les accions formatives dels sindicats per als empleats públics

acord_formacio030717La Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics (FeSP) de la UGT de Catalunya, l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la promoció i el foment de les activitats formatives dels treballadors i les treballadores de les administracions públiques catalanes (Generalitat i administracions locals) que realitzen ambdós sindicats. Amb aquest conveni, l’EAPC i les dues organitzacions sindicals es comprometen a compartir els criteris metodològics per tal de facilitar l’acreditació i l’homologació de les accions formatives.

Segons l’acord l’EAPC, de conformitat amb la normativa vigent, establirà els criteris i orientarà els sindicats en la detecció de les necessitats formatives, la metodologia, el disseny i l’avaluació de les accions formatives que aquests desenvolupin per tal de facilitar-ne l’acreditació i l’homologació.

Per la seva banda, la UGT i CCOO de Catalunya es comprometen a dur a terme les accions formatives d’acord amb els criteris establerts per l’EAPC i a facilitar-li la informació necessària per al correcte seguiment i avaluació, així com presentar un informe semestral de resultats quantitatius i qualitatius de la formació realitzada.

La UGT de Catalunya valora molt positivament l’acord en aquests moments on els empleats i empleades públics que han patit la crisi i les retallades veuen amb expectativa la consolidació de molts llocs de treball interins per reduir la temporalitat, així com les possibilitats de mobilitat i de promoció de la resta de treballadors i treballadores de les administracions públiques catalanes.

Aquest acord és el primer d’aquest tipus a tot l’Estat i posa de manifest la voluntat de l’EAPC i de la UGT i CCOO de Catalunya de millorar la formació dels empleats i empleades públics catalans de forma conjunta i coordinada.

En aquest enllaç trobareu una fotografia de la signatura de l’acord.

Comments are closed.