Acord entre sindicats, patronal i Generalitat per desbloquejar els convenis col•lectius en ultraactivitat

acordconvenisEl procediment, que requereix l’adhesió voluntària de les parts, recull la mediació d’arbitratge delegat a través del Tribunal Laboral de Catalunya

La UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i la Generalitat de Catalunya vam signar ahir al vespre un Acord de suport i acompanyament als processos de negociació col•lectiva en ultraactivitat a Catalunya.

Des de la UGT de Catalunya valorem molt positivament aquest acord, aconseguit després de la pressió exercida en la jornada de lluita del 23 de maig i a dues setmanes (7 de juliol) que comencin a desaparèixer alguns convenis col•lectius bloquejats, com a conseqüència de la reforma laboral. Un acord català que va més enllà de l’acord marc signat a nivell estatal el passat 22 de maig i que, com el nostre sindicat ha reivindicat des d’un principi, recull la mediació d’arbitratge delegat a través del Tribunal Laboral de Catalunya. Amb aquest acord es garanteix una solució negociada en cas de conflicte en un conveni i es dóna estabilitat a la negociació col•lectiva al nostre país, ja que en tot el procediment de desbloqueig hi participaran membres dels sindicats i de la patronal.

L’acord, que aposta per la negociació com a eix vertebrador, parteix en primera instància de l’adhesió voluntària i conjunta de les parts, comissió negociadora i/o paritària del conveni sectorial i/o d’empresa.

El procediment suposa que, abans de la finalització del termini de vigència del conveni col•lectiu, les meses negociadores es comprometen a prosseguir el procés de negociació, tot garantint que durant aquest procés -la durada del qual s’acordarà mútuament per les parts- continuarà essent d’aplicació el conveni vençut.

Un cop acabat aquest període d’ultraactivitat del conveni, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està exhaurida. En aquest cas, ambdues parts de comú acord decidiran instar algun dels següents procediments:

a. Mediació expressa de l’Autoritat Laboral, en el marc de la Comissió de Convenis Col•lectius del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, que s’iniciarà en un termini de 48 hores.

b. Directament el procediment de conciliació i/o mediació amb arbitratge delegat del Tribunal Laboral de Catalunya.

Fins a la finalització d’aquests procediments es mantindrà la vigència del conveni col•lectiu en qüestió.

Comments are closed.