Acord per a l’aplicació del Nou Ordenament Laboral a Travelplan

travel-international-innerLa semana pasada es va celebrar una reunió amb l’objectiu d’abordar l’aplicació del Nou Ordenament Laboral a les empreses Globalia Club Spain, Globalia Business Travel, Globalia Trading Service i Welcome Incoming Service.

Després de diverses hores discutint la demora que havien patit els treballadors i les  treballadores i la necessitat absoluta d’engegar el Nou Ordenament Laboral es va aconseguir el següent acord:

• Tots els treballadors i les treballadores que tinguin un salari superior al nivell salarial en el qual estan enquadrats, amb efectes 1 de gener de 2016, ascendiran al nivell salarial que els correspongui d’acord amb el seu salari real.

• Amb efectes d’1 de gener de 2016, es regularitzaran els nivells salarials. Es procedirà, sense necessitat que el treballador sol·liciti la EVD, a l’increment d’un nivell salarial a tots aquells treballadors que compleixin el requisit d’experiència en el nivell, és a dir, que portin 3 anys en el mateix nivell.

• Durant l’any 2016, i a mesura que el treballador o treballadora compleixi el requisit d’experiència en el nivell es procedirà a enquadrar-los en el nivell salarial immediatament superior.

• Per a la resta de treballadors i treballadores que compleixin el requisit d’experiència en el nivell a partir de l’1 de gener de 2017, hauran d’ajustar-se al que diu el conveni col·lectiu, havent de sol·licitar la EVD als seus respectius responsables.

• En matèria de formació, es vincula el pla formatiu, la seva aplicació, així com l’estructuració del mateix conforme al lloc de treball ocupat, adaptant i orientant aquesta formació a les necessitats reals de l’empresa.

• La formació s’impartirà durant la jornada laboral de l’empresa, en el supòsit que el treballador/a no pugui assistir a aquesta formació per motiu de la seva  jornada laboral, se li compensés el temps invertit de la seva assistència a aquesta formació amb el temps equivalent.

• En el supòsit que l’empresa incorri en una demora injustificada en la impartició de la formació, més enllà de l’any natural en què s’havia d’haver realitzat, s’entendrà la mateixa convalidada.

• S’acorda constituir una comissió de seguiment de formació i una altra d’avaluació en la segona quinzena del mes de desembre de 2015. Aquestes comissions tindran les funcions i competències d’analitzar els processos, sistemes d’avaluació, resultats, possibles conflicte derivats de la formació i la EVD, modificar o ampliar el catàleg formatiu segons les necessitats de l’empresa i els treballadors.

Des d’UGT, malgrat la demora que s’ha patit, valorem positivament l’acord aconseguit pel que suposa per al conjunt dels treballadors i treballadores de les diferents empreses. L’aplicació d’aquesta normativa dóna l’oportunitat a tots els treballadors a accedir a una carrera professional durant tota la seva vida laboral, fomentant la formació i eliminant així l’immobilisme que venia existint en el conjunt del sector.

Comments are closed.