Acord per al Conveni del Comerç Tèxtil de Barcelona després de dos anys de negociació i mobilització

mangoDesprés de dos anys de negociacions, finalment hem arribat a un acord per al Conveni Col·lectiu del Comerç Tèxtil de la província de Barcelona 2012-2015, que se signarà demà al matí a la seu del nostre sindicat.

Gràcies al procés negociador i a les mobilitzacions dels treballadors i les treballadores del sector, hem aconseguit aturar les retallades laborals que la patronal volia imposar gràcies a la reforma laboral del PP, de manera que el nou conveni no inclou cap dels seus plantejaments inicials, com eren l’ampliació de la jornada anual a 1.826 hores, la congelació salarial durant la vigència del conveni i la retallada salarial durant les baixes per incapacitat temporal.

Així doncs, hem aconseguit:

  • Mantenir el text del conveni actual amb les adequacions pertinents a la legalitat.
  • Mantenir la jornada laboral anual actual.
  • Increments salarials:
    • 2013: 0,5%.
    • 2014: 0,6%.
    • 2015: 0,6%, a més d’un increment en funció de l’evolució del PIB. Si el PIB se situa entre el 0,1 i l’1%, l’increment complementari serà del 0,6%. Si el PIB és superior a l’1%, l’increment serà del 0,8%.
  • Mantenir el 100% del salari en les baixes per incapacitat temporal, amb l’establiment de mesures correctores de reducció de l’absentisme.

D’aquesta manera, els treballadors i les treballadores del comerç tèxtil de la província de Barcelona mantenen les seves condicions laborals i gaudiran d’increments salarials durant la vigència del conveni, que hauria decaigut demà, 31 de desembre, si no s’hagués arribat a un acord.

Comments are closed.