Acord per millorar les condicions d’accés a la jubilació dels treballadors a temps parcial i fixes discontinus

gent-granEls sindicats UGT i CCOO, juntament amb les patronals CEOE i CEPYME i el Govern de l’Estat hem arribat a un acord per establir una nova regulació de la protecció social dels treballadors i les treballadores a temps parcial i fixes discontinus. Aquest acord, en el marc del Pacte de Toledo, confirma un cop més que les reformes basades en la negociació i els acords socials i polítics amplis són un instrument útil per als treballadores i les treballadores i garantia dels seus drets socials.

L’acord respon als criteris d’igualtat i no discriminació que va establir la sentència del Tribunal Constitucional el passat mes de març, que declarava nul·la la regulació anterior en matèria de cotització dels treballadors a temps parcial. Ara s’estableix una nova regulació que, a la pràctica, suposarà una millora dels drets socials per als més de 2,5 milions de treballadors i treballadores amb aquest tipus de contracte i els seus efectes seran especialment significatius entre les dones (col·lectiu majoritari en aquest tipus de contracte), facilitant el seu accés a la pensió de jubilació.

La nova normativa permet l’accés a la pensió de jubilació amb menys requisits de cotització que abans. Ara seran suficients 15 anys en alta, amb independència del percentatge de jornada que es tingui, per reunir el període de carència que dóna dret a la pensió de jubilació, mentre que abans era necessari l’equivalent a 15 anys treballats a jornada completa, el que implicava cotitzar durant molts més anys a jornada parcial per poder complir-ho.

Igualment, per a les pensions de jubilació en incapacitat permanent, la nova normativa manté el coeficient multiplicador del 1,5 per cada dia cotitzat a temps parcial o com a fixes discontinus, el que ajuda a completar les carreres de cotització d’aquests treballadors, fent que cada dia cotitzat computi com un dia i mig. Hem de recordar que aquest coeficient multiplicador es va incorporar a la legislació de Seguretat Social l’any 1998 amb la participació de les organitzacions sindicals.

Finalment, hem de destacar que els treballadors i les treballadores a temps parcial i fixes discontinus tindran garantit l’accés als complements a mínims en les seves pensions en els mateixos termes que la resta de treballadors a temps complert, de manera que es garanteix que les pensions generades amb aquestes modalitats contractuals tindran el mateix nivell de garantia de mínims que les generades per la resta de treballadors i treballadores.

Comments are closed.