Actualització de les quanties de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania

 La RGC es desplega completament i assoleix el 100% de l’IRSC (664 euros)Aquest 1 d’abril la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha arribat a la seva última fase d’implementació, cosa que comporta un increment de la quantia fins al 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Les quantitats de la prestació a partir de l’1 d’abril queden de la següent manera:

La RGC és una prestació econòmica per a les persones i famílies que no disposen de recursos econòmics o que són insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. A partir de l’1 abril en pot ser beneficiari qualsevol persona que, durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (664 € al mes per a unitats familiars d’un sol membre).
Aquesta prestació consta de una prestació econòmica garantida, incondicional i subjecta als requisits que marca la llei, i d’una prestació complementària d’activació i inserció condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o inserció laboral que pretén superar les condicions que han originat la necessitat de la prestació.
Com pots demanar-la?
● A través de  l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania
● o trucant al número gratuït 900 400 012

 

 

Comments are closed.