Actualitzem el manual de les 4 lleis bàsiques del mercat laboral per a delegats sindicals

Aquest manual recull les darreres versions de l’Estatut dels treballadors, Llei orgànica de llibertad sindical, Llei de prevenció de riscos laborals i la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Manual de les 4 lleis bàsiques del mercat laboral per a delegats sindicals
2.1 MiB, 8222 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Comments are closed.