AENA desmantella el servei d’assitència sanitària de l’Aeroport de Girona en plena temporada d’estiu

La secció sindical UGT-AENA denuncia que aquesta passada mitjanit la direcció d’AENA ha tancat amb pany i clau el servei d’assistència sanitària de l’Aeroport de Girona.

Els 5 tècnics sanitaris que hi treballaven han estat acomiadats, i aquest matí s’ha procedit a realitzar el buidatge i el desmantellament de la infermeria.

Des d’avui mateix, els passatgers i els treballadors que necessitin ser atesos hauran de desplaçar-se 12 km. per anar al CAP de Santa Coloma de Farners o Cassà de la Selva, o bé fins a alguna de les farmàcies dels pobles més propers a l’Aeroport. Si es tracta d’una urgència greu es requerirà la intervenció del 112 perquè desplaci una ambulància a l’Aeroport.

La sobtada decisió d’Aena ha generat sorpresa i preocupació entre els usuaris, sobretot per les conseqüències que tindrà la falta d’assistència sanitària immediata en el recinte, les molèsties i la pèrdua de temps de desplaçar-se a fora de l’aeroport per ser atès, fet que pot comportar la pèrdua del vol. Fins ara, la majoria de casos eren resolts a la infermeria situada en la Terminal i els més greus, evacuats a l’hospital un cop assistits i avaluats pel personal sanitari.

La UGT rebutja la supressió d’aquest servei, perquè deixa l’aeroport sota mínims en matèria de primers auxilis, i denuncia la precipitació amb què ha actuat la Direcció de l’Aeroport de Girona, sense consulta prèvia als delegats de prevenció ni al Comitè de Seguretat i Salut. També critica que s’hagi implantat el nou procediment d’assistència sanitària tirant pel dret, sense la participació dels representants dels treballadors, incomplint el conveni col.lectiu i vulnerant les disposicions mínimes de seguretat en el treball, que Aena, com empresa titular, té obligació de complir, sobretot per la important concurrència de públic i centenars treballadors de la cinquantena d’empreses que actuen a l’aeroport.  Aquesta situació i les irregularitats detectades per la UGT  va ser denunciades la setmana passada a la Inspecció de Treball, sol·licitant la seva intervenció per comprovar els fets i garantir l’assistència sanitària d’urgència al miler de treballadors que actuen a les instal·lacions.
El nou procediment genera dubtes entre els treballadors que actuen cara al públic i també inquietud perquè encara no ha estat integrat en les fitxes d’actuació del Pla d’Emergències ni en els manual d’Autoprotecció dels diferents edificis del recinte. Per alta banda, la UGT alerta que molts treballadors no han estat formats en la prestació de primers auxilis, en la manipulació dels desfibril·ladors de la Terminal o no saben com han d’actuar davant un accident o urgència sanitària greu.

La UGT considera que la Direcció de l’Aeroport ha suprimit l’infermeria aplicant de manera dràstica i restrictiva la nova política sanitària d’Aena, no per complir amb les recomanacions internacionals de l’OACI sobre instal.lacions i disponibilitat immediata de personal per a la prestació d’assistència a passatgers, tripulacions i treballadors d’aeroports internacionals. El nostre sindicat critica a la Direcció que hagi optat per desmantellar el servei i no s’hagi plantejat abans ajustar l’horari de prestació als dies i hores de major activitat de l’Aeroport, sobretot atenent a la mitjana de 4,5 milions de passsatgers/any de les últimes cinc anualitats. Una dada rellevant per considerar la importància de mantenir l’assistència sanitària “in situ”, sobretot en hores punta, amb alta activitat i presència de públic.

Fa uns mesos Aena va treure a concurs públic la prestació del servei per 250.000 euros/any i el va adjudicar a  una nova empresa que va oferir fer-se’n càrrec per 217.300 euros, amb una rebaixa superior al 13%.  A última hora, Aena no ha formalitzat el contracte a favor l’empresa guanyadora del concurs, optant per tancar la infermeria i derivar a l’entorn de l’aeroport (12 km) les necessitats sanitàries de passatgers, treballadors i usuaris en general.

A l’espera de la intervenció de l’Inspecció de Treball,  la UGT vigilarà de prop les conseqüències de la supressió del servei i denunciarà a les autoritats i organismes competents les deficiències i perjudicis  derivats del tancament de la infermeria. Tanmateix, la UGT també es planteja alertar de la situació al conjunt de  treballadors i viatgers que paguen en el bitllet d’avió, les taxes fixades per la utilització d’instal·lacions i facilitats aeroportuàries.

Comments are closed.