Home Widget 1

This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area six called Home Widget 1. Title is also managable from widgets as well.

Algunes dades

Som el principal sindicat de la gent jove, els joves representen un 35,9% dels afiliats i afiliades a la UGT de Catalunya. El pes de les dones en el sindicat va augmentant any rera any. Tenim més de 170.000 afiliats . Hem negociat aquest any més 833 convenis a Catalunya, que afecten més d’1,7 milions de treballadors i treballadores. A les eleccions sindicals ens voten més del 70%. El nostre servei jurídic ha gestionat més de 4.000 expedients el 2011.