Algunes dades

Som el principal sindicat de la gent jove, els joves representen un 35,9% dels afiliats i afiliades a la UGT de Catalunya. El pes de les dones en el sindicat va augmentant any rera any. Tenim més de 170.000 afiliats . Hem negociat aquest any més 833 convenis a Catalunya, que afecten més d’1,7 milions de treballadors i treballadores. A les eleccions sindicals ens voten més del 70%. El nostre servei jurídic ha gestionat més de 4.000 expedients el 2011.