Quotes afiliació 2018

Afiliat a la UGT i defensa els teus drets laborals. Accedeix als serveis jurídics i sindicals.

 

 

FEDERACIÓ MENSUAL
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA MOBILITAT I CONSUM (FESMC) 12,70 €
FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGROALIMENTÀRIA (FICA) 13,00 €
FEDERACIÓ D’EMPLEATS I EMPLEADES DELS SERVEIS PÚBLICS 12,60 €

Aquestes tarifes són per al 2017, existeixen tarifes reduides per a persones en atur o jubilades. Aquestes quotes són mensuals, però el cobrament es realitza trimestralment.

També pots consultar la Carta de drets i serveis de l’afiliat de la UGT de Catalunya

La quota zero

A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització per a persones tant ja afiliades com per a nous afiliats sense cap tipus d’ingressos.

La situació d’afiliat amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat amb quota d’assalariat.

En el cas d’afiliats que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats no es genera antiguitat.

Com solicitar la quota zero

 

Quota amb aportació solidaria (15€) per suport als afiliats de quota zero

La UGT de Catalunya va acordar  establir una quota d’afiliació amb aportació de suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin en disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de l’organització. Aquesta quota comporta que aquelles persones que s’acullin passaran a pagar 15 € al mes. El diferencial entre la quota habitual i aquest import té caràcter finalista i anirà destinat a cobrir els serveis directes per als afiliats que es troben a la quota zero.

Com solicitar la quota amb aportació solidaria