Alertem de la gran incertesa que viuen els treballadors i les treballadores de les concessionàries d’autopistes per la manca de compromís de Foment

Un terç de la xarxa de pagament haurà aixecat barreres en tres anys. El Govern té decidit obrir-les al tràfic gratuït i que sigui l’Estat qui en sufragui la conservació

La UGT de Catalunya lamenta que davant d’una decisió d’aquesta envergadura, només i exclusivament s’estigui pensant en les conseqüències des d’un punt de vista de gestió, sense tenir en compte que darrera del nou model prop de 2.000 treballadors i treballadores no tenen garantides les seves condicions de treball, ja que el Govern no està assegurant la subrogació de la plantilla per part de l’empresa que finalment es faci càrrec de la conservació i manteniment de la infraestructura.

Més enllà dels diferents venciments de les concessions administratives en l’àmbit estatal, els trams que finalitzen pròximament les seves concessions en l’àmbit de Catalunya són:

  • Aumar (AP7, amb data de reversió al desembre de 2019).
  • Acesa (479 quilòmetres de l’AP7 i AP2 que vencen a l’agost de 2021).
  • Invicat (66 quilòmetres de la C-32 Montgat-Blanes i C-33 Barcelona-Montmeló, amb fi de termini en 2021), aquesta dependent de la Generalitat de Catalunya.

La UGT de Catalunya exigeix el compromís inequívoc per part de Foment amb la subrogació de totes les persones treballadores, així com l’escrupolós respecte de les condicions de treball recollides en els seus respectius convenis. No podem permetre que l’angoixa es prolongui per més temps: el Govern ha de donar certeses i afrontar aquesta situació sense mes ambigüitats.

Comments are closed.