Amenaça de vaga a Nylstar per la negociació del conveni

La secció sindical de la UGT de Catalunya a la tèxtil Nylstar (Blanes) amenaça amb la vaga si l'empresa no canvia el posicionament adoptat en les negociacions del conveni

L'empresa, que dóna feina a 280 treballadors, ha bloquejat les negociacions i no voler tractar més temes que els "econòmics"

La secció sindical de la UGT de Catalunya a l'empresa tèxtil Nylstar, situada a Blanes (Girona), podria proposar als 280 treballadors i treballadores la convocatòria de vaga si l'empresa es continua mantenint en un posicionament de difícil retorn en les negociacions del conveni.

La direcció de Nylstar es nega a tractar altres temes que els estrictament "econòmics" en les negociacions del nou conveni, deixant de banda altres temes inexcusables per al nostre sindicat i que afecten també la butxaca i la qualitat del treball dels empleats:

  • L'empresa vol ampliar en dos dies més el calendari laboral.
  • L'empresa vol pagar les hores extres com a normals, amb el nou conveni.
  • L'empresa no vol incloure al nou conveni la previsió de l'increment de l'IPC.
  • L'empresa pretén abolir la paga variable.
  • L'empresa vol que tot canvi de lloc de treball per raons organitzatives, en cas de què el nou lloc sigui de categoria inferior, no garanteixi, tal i com reconeix la llei, el salari anterior.
  • L'empresa vol que a les noves persones contractades no se li reconegui el 100% del salari del lloc de treball fins que passin 5 anys.

En assemblea, els treballadors i les treballadores de Nylstar han acordat aquesta setmana un primer paquet de mesures urgents:

  • Deixar de fer hores extres (ara molt sol·licitades ja que hi ha molta demanda, sobretot de filatures, i hi manca personal).
  • Deixar d'acceptar els canvis de torn d'un dia per l'altre. A partir d'aquest moment, els treballadors s'acullen al conveni vigent, que recull que qualsevol canvi de torn haurà de ser comunicat amb cinc dies d'antelació.

Així mateix, la secció sindical de la UGT de Catalunya ha sol·licitat la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en aquest conflicte. En cas que l'empresa continuï amb la seva postura de manca de diàleg amb els representants del treballadors, la secció sindical de la UGT de Catalunya a Nylstar es planteja convocar jornades de vaga.{moscomment}

Comments are closed.