AMIC considera que s’ha de garantir els pressupostos de llei d’acollida immigrants per ser efectiva

construction-worker
L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT de Catalunya) considera positivament l’aprovació aquest matí de la nova Llei d’Acollida d’Immigrants. Després d’un llarg procés de debat, aquesta llei és un reconeixement a la tasca que des de fa anys, quan la immigració començava a ser un fet incipient, venen desenvolupant els ajuntaments, consells comarcals i els sindicats, així com la resta d’agents de la societat civil compromesos amb la integració de la població immigrada.

Aquesta tasca s’ha fet moltes vegades fruit de les iniciatives locals i amb precarietat de recursos. AMIC-UGT de Catalunya espera que la llei serveixi per donar coherència i universalitzar els principis i serveis d’acollida a tot el territori català, tenint en compte el bagatge acumulat.

Però, com sempre, una llei necessita del recolzament financer per poder assolir els seus objectius i mesures. Estem en un context de retallada de pressupostos pel que fa la integració de la població nouvinguda i la immigració. El Govern central ha retallat per a l’any 2010 un 65% el fons d’integració dels immigrants, una mesura que té efectes en cascada en les polítiques d’acollida i integració dels ens locals i la societat civil. Per tant AMIC-UGT de Catalunya considera que és l’hora, amb l’aprovació i aplicació d’aquesta llei, de què la Generalitat garanteixi unes partides pressupostàries adequades perquè aquesta llei no quedi en paper mullat, i s’assoleixin els objectius que consagra i persegueix.

Comments are closed.