AMIC i la Unió de Consumidors signen un conveni de col·laboració

consummerAmbdues pretenen augmentar la capacitat de defensa del col·lectiu davant possibles abusos, als que es troben més exposats

L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT de Catalunya) i la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) han signat un acord de col·laboració per tal de donar-se suport mutu en la seva tasca diària, aportant cadascú la seva expertesa. Així, els usuaris que visitin les oficines de l'AMIC per rebre assessorament també podran satisfer les seves necessitats d'orientació i formació com a consumidors i usuaris.

Per aquesta nova part de la societat, els excessos que produeix l'economia lliure de mercat són molt més accentuats per la manca de recursos i/o informació bàsica en un país nou i desconegut per a ells: desconeixement idiomàtic, cultural, de productes, i dels seus drets. Amb aquest conveni, tant l'AMIC-UGT de Catalunya com la UCC pretenen augmentar la seva capacitat de defensa davant possibles abusos i la seva integració en la societat civil en què conviuen.

El problemes que es repeteixen amb major freqüència entre el col·lectiu immigrant són els derivats dels contractes de lloguer d'habitatges, on es produeixen exigències de fiances excessives, no lliurament del document acreditatiu del pagament de la renda, clàusules abussives del contracte, desnonament injustificats, etc. Entre altres pràctiques abussives es troben els serveis postvenda amb incompliment de garantia, el dret d'admissió a determinats locals, serveis de telefonia i d'altres subministrament.

A més de donar assessorament als usuaris de l'AMIC-UGT de Catalunya que així ho requereixin, també els proporcionarà un servei específic de gestió i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies, tant intentant la mediació entre les parts com per la part administrativa o el sistema arbitral de consum.

Amb aquesta col·laboració, es vol incidir especialment en alguns àmbits principals, com donar a conèixer com s'ha de presentar una reclamació, informar sobre la legislació i els costums de la nostra societat, i atendre i orientar les consultes i reclamacions.

L'AMIC-UGT de Catalunya derivarà les consultes. L'atenció serà individual, però també es realitzaran un seguit de xerrades o tallers monogràfics (als locals de l'AMIC i de la UCC) que versaran sobre qüestions tals com els drets dels consumidors (on i com reclamar), el contracte de lloguer (precaucions a prendre), el comerç minorista (saldos, rebaixes), subministraments (aigua, gas, telèfon, llum…), entre altres.

Resposta a la nova realitat

Aquest conveni de col·laboració respon a una realitat que, dia rere dia, es ratifica. Catalunya, juntament amb Madrid, Múrcia i el País Valencià, és la comunitat amb l'índex de creixement més elevat de l'Estat espanyol en els darrers anys. Tot i formar part essencial de l'economia espanyola, els immigrants encara "entren per la porta del darrera". Quasi el 80% dels immigrants treballen, enfront el 58% dels espanyols. Això es tradueix en una major capacitat de consum de béns i serveis per part dels immigrants: una desena part de tota la despesa de béns i serveis es deu a la població immigrada. Però, malgrat estar plenament integrats com a mà d'obra i consumidors, els immigrants no ho estan en qualitat de subjectes amb drets laborals, socials o civils.

Amb el conveni de col·laboració signat amb la UCC, els 11.200 treballadors immigrants afiliats a la UGT de Catalunya -un 7% del total de l'afiliació del sindicat, així com els uauris que facin ús dels serveis del sindicat, podran informar-se i assessorar-se dels seus drets com a consumidors i usuaris.

{mxc} 

Comments are closed.