Amic-UGT de Catalunya celebra l’eliminació de les taxes de la Generalitat de Catalunya per a la tramitació dels informes d’estrangeria

informe-estranjeria
Des de l’associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) valorem molt positivament l’esforç i la decisió d’aquesta mesura de la Generalitat de Catalunya d’eliminar algunes de les taxes per demanar els informes d’estrangeria (INF02 i INF03), que ajudi a disminuir la població estrangera en situació d’irregularitat i a  lluitar contra l’irregularitat sobrevinguda.

Aquesta va ser una de les nostres reivindicacions a l’inici de l’aplicació del cobrament de taxes de la Generalitat per l’emissió i notificació d’aquests informes.

La gran majoria de les persones que demanen aquests informes d’estrangeria, ja sigui per a tramitar un arrelament social o l’informe d’esforç d’integració per a la renovació o modificació de la seva residència temporal, es troben en situacions d’atur i greu risc d’exclusió social, sobretot en aquest context de crisi econòmica. I fer el pagament de dues taxes per aquest tràmit (la taxa de l’ajuntament on es sol·licita aquest tràmit i la taxa de la Generalitat), els suposava una dificultat més per aconseguir regularitzar-se o mantenir el seu permís de residència.

Esperem que aquesta iniciativa de la Generalitat de Catalunya sigui un punt de partida perquè la resta de municipis eliminin les taxes exigibles per emetre els informes d’estrangeria d’aquelles persones en risc d’exclusió social.

Comments are closed.