AMIC-UGT de Catalunya reivindica al Govern central la regularització de les persones estrangeres en situació irregular

A Catalunya, en el primer trimestre de 2020 hi havia 74.913 persones inscrites al Sistema Especial d’Empleats de Llar, de les quals 38.800 tenien nacionalitat espanyola i 36.113 estrangera (segons dades de l’Idescat).

Si bé és significatiu que el 48% d’empleats de la llar sigui població estrangera, aquesta dada en realitat seria molt superior si en les estadístiques es tingués en compte a les treballadores migrants en situació irregular. És una realitat que moltes d’elles s’ocupen de les tasques domèstiques de moltes llars d’aquest país i de la cura de moltes famílies. Cuiden de moltes vides i són essencials (i ho han estat durant anys), però el sistema les tracta com a persones de segona classe. Són treballadores precàries, invisibles i situades en la cua de la bretxa salarial.

La normativa laboral i la d’estrangeria les col·loquen en desavantatge enfront de la resta de treballadores i treballadors. I la situació de pandèmia agreuja encara més la seva condició sociolaboral. En aquest context, algunes dones immigrants estan perdent el seu treball o han vist reduïda la seva jornada laboral. Unes altres ja estan patint una pobresa extrema i la seva situació irregular els impossibilita a accedir a les prestacions econòmiques que s’han anat aprovant per a diferents col·lectius durant l’estat d’alarma.

A Portugal han resolt la regularització de treballadors migrants. A Itàlia s’està debatent aquest tema. No és utòpic, sinó necessari i urgent, posar sobre la taula el debat sobre la situació de les personis estrangeres en situació irregular, entre elles les treballadores de la llar.

Per tot això, des de l’AMIC-UGT de Catalunya demandem al Govern:

–       Assumir mesures extraordinàries per a la regularització de les persones estrangeres en situació irregular.

–       Dignificar el sector de treballadores de la llar i l’equipar els seus drets amb la resta dels treballadors.

–       Ratificar del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball

–       Instar els ocupadors i les ocupadres a vetllar per la seguretat de les treballadores i treballadors del sector de la llar, pactant conjuntament aquelles activitats que no posin en risc la seva salut. Davant l’emergència de la pandèmia, proporcionar materials de protecció.

Comments are closed.