AMIC-UGT demana flexibilitzar els requisits d’accés a la regularització de persones “sense papers” o que han caigut en la irregularitat sobrevinguda

Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT), entitat aquest any farà 25 anys de treball en l’àmbit de la immigració, donem el nostre suport a la població migrant tancada a l’escola Massana. Creiem que s’ha de posar damunt de la taula la situació de les persones en situació irregular, la majoria de les quals porten molts anys a Espanya.

Aquestes persones es troben en un cercle viciós d’elevadíssima exclusió social. L’exigència de tenir un contracte de treball d’un any com a mínim a jornada complerta (40h), requisit indispensable per a demanar l’arrelament social (l’únic tràmit que dóna la possibilitat per a regularitzar les persones que ja estan a Espanya) no es correspon amb la realitat del mercat laboral, on qualsevol persona té la dificultat d’obtenir una feina estable.

Demanen:

  • Mesures extraordinàries per a regularitzar la situació de les persones en situació administrativa irregular que porten molt de temps al país o han caigut en la irregularitat sobrevinguda. Canviar el requisit d’un contracte de treball d’un any a jornada completa i adaptar-lo a altres modalitats contractuals vigents a l’estat espanyol com és, per exemple la contractació eventual per circumstàncies de producció.
  • Instar al Govern central, a les forces polítiques conjuntament amb els agents socials a debatre sobre aquest tema de forma urgent i donar resposta a una problemàtica que afecta a una part important de la població.

Cal trobar una sinergia entre la necessitat de creixement i sostenibilitat de l’actual mercat de treball (marcat per la temporalitat i jornades reduïdes) i el nostre sistema de benestar, i fer aflorar la força de treball que avui es veu obligada a subsistir a l’economia submergida.

 

 

Comments are closed.