AMIC-UGT fa una crida a la participació de les persones estrangeres convocades el 9N i demana una reflexió sobre el dret a vot de les persones immigrades

9N2014Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) valorem positivament la voluntat política d’iniciar un procediment perquè els ciutadans de Catalunya decideixin sobre el seu futur i la convocatòria a les urnes el dia 9 de novembre. Però creiem que s’ha perdut una oportunitat perquè hi hagi una àmplia participació i aquesta sigui representativa de tota la ciutadania, ja que impossibilita el vot als catalans que resideixen a Espanya i al total de la població estrangera empadronada a Catalunya, és a dir, 1.085.976 persones d’origen estranger, que representen el 14,45% del total de la població (INE, dades provisionals a 1 de gener de 2014, padrons municipals).

D’acord amb les dades recollides a la memòria d’AMIC de l’any 2013, entre les persones estrangeres ateses per l’entitat únicament un 3,51% tenen menys d’un any d’empadronament, mentre que un 69,6% porta entre 1 i 10 anys, i un 24,71% porta més de 10 anys empadronats. Encara que fa temps que conviuen amb nosaltres, algunes d’aquestes persones no han pogut regularitzar la seva situació administrativa i d’altres, en aquest context de crisi econòmica, han perdut la seva residència legal per no reunir els requisits econòmics (entre d’altres) que demana la llei d’estrangeria per a renovar la seva autorització. Persones que queden excloses del sistema econòmic, polític i també social.

Amb la llei de consultes no referendàries i participació ciutadana, així com el decret de convocatòria de la consulta del 9N, únicament estan cridats a participar: els catalans i catalanes majors de 16 anys empadronats en qualsevol municipi de Catalunya i amb veïnatge civil català; els catalans residents a l’estranger i els seus descendents que hagin tingut a Catalunya com a últim veïnatge administratiu; els estrangers comunitaris que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta, i els estrangers no comunitaris que certifiquin una residència legal continuada de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta (aproximadament 600.000 persones estrangeres).

Per a l’associació AMIC – UGT de Catalunya la integració de les persones immigrades a l’esfera pública continua sent un repte. El dret a vot és fonamental per a tots els ciutadans i ciutadanes, un dret que simbolitza el reconeixement com a membre d’una societat i d’una comunitat política, i la negació o diferenciació sobre els requisits per a poder exercir aquest dret suposa una clara discriminació entre ciutadans de primera i de segona classe que conviuen en una mateixa societat. Aquest fet que pot afectar de forma negativa la seva integració social.

En la construcció d’aquest país, tal com hem vingut fent, tots volem aportar. Catalans i catalanes de diferents llengües i diferents orígens, tots units en una única societat defensant la nostra identitat i drets. El progrés i benestar polític, social, econòmic i ambiental depèn de tots nosaltres. Totes i tots som ciutadans de primera i ho hauríem de ser també davant la llei.

Sabem que estem davant d’un fet històric, un moment clau per a l’exercici de la democràcia i per això des d’AMIC – UGT de Catalunya no volem deixar passar aquesta oportunitat i fem una crida a la participació de tots aquells i aquelles que estiguin convocats aquest 9 de novembre perquè exerceixin el dret a decidir sobre les coses que els afecten, independentment de la seva nacionalitat o país d’origen.

A més, perquè sigui un èxit la participació entre la població estrangera convocada, demanem facilitar els tràmits burocràtics que han de realitzar per tal de manifestar la seva voluntat de participar en el procés de la consulta. Com ja hem fet en d’altres campanyes electorals, AMIC – UGT de Catalunya informarà activament la població estrangera sobre la participació en la consulta i donarà suport tècnic a aquelles persones que així ho requereixin.

Comments are closed.