Aposta per la moderació salarial

elpunt.png Patronal i sindicats signaran el 18 de desembre la pròrroga per a l’any que ve de l’Acord Interconfederal per a la Negociació Col·lectiva (AINC) del 2007, de manera que tornaran a apostar, un altre exercici, per la moderació salarial. Així, CCOO, UGT i CEOE-Cepyme recomanen als seus negociadors de convenis que determinin els increments salarials en funció de l’objectiu d’inflació per al 2008 (2%), el repartiment negociat de la productivitat i la inclusió de clàusules de revisió laboral. L’acord serà subscrit a la seu del Consell Econòmic i Social (CES) pels presidents de CEOE i Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán i Jesús Bárcenas, i els secretaris generals d’UGT i CCOO, Cándido Méndez i José María Fidalgo, respectivament. L’AINC del 2008 dóna continuïtat als criteris recollits en els acords anteriors, al mateix temps que incorpora els resultats del procés de diàleg social desenvolupat l’any passat.

 LA CONSTRUCCIÓ S’APAGA


Pel que fa a l’evolució de l’economia espanyola, les organitzacions empresarials i sindicals parteixen de la necessitat de plantar cara a un nou cicle econòmic caracteritzat per la «desacceleració». En aquest context, destaquen, com a «aspecte més important del 2008», que la inversió residencial gairebé deixarà d’aportar creixement en el PIB, després d’anys en què el seu pes ha superat el 10%. D’aquesta manera, prossegueixen, indústria i serveis seran els sectors que absorbiran, «almenys parcialment», l’ajustament del sector de la construcció, fet que donarà lloc a un patró més equilibrat de creixement.

No obstant això, també consideren que és convenient tendir cap a un model productiu en què es reforci la inversió en capital físic, tecnològic i humà, amb la finalitat d’augmentar la productivitat. Si no és així, tenint en compte l’actual context derivat de les turbulències financeres dels Estats Units, «les conseqüències, a mitjà termini podrien ser negatives per a l’economia i l’ocupació», hi afegeixen.

L’AINC del 2008 incorpora matèries de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012 –aprovada per la Comisión Nacional de Seguridad en el Trabajo el mes de juny passat–, el tractament del qual correspon a les organitzacions sindicals i empresarials a través de la negociació col·lectiva. Entre elles, s’hi inclouen l’enfortiment del compromís del treballador en el compliment del pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa, la delimitació de les competències dels delegats de prevenció i dels comitès de seguretat i salut per promoure el compliment de la normativa i l’establiment de terminis per a l’avaluació dels resultats preventius de les actuacions desenvolupades.

{mxc} 

Comments are closed.