Applus+ Idiada rescindeix el contracte d’obra i servei d’un treballador confinat a Igualada que no podia desplaçar-se al lloc de feina

Font: Wikimedia

L’empresa, que no ha acceptat la proposta de la comissió negociadora de l’ERTO per a una plantilla de 1.500 persones, està rescindint ara els contractes per obra i servei vigents

UGT FICA de Catalunya denuncia la manca de voluntat negociadora de l’empresa Appuls+ Idiada Automotive Technology en aquest moments excepcionals que vivim.  Applus+ Idiada A.T és una empresa global que ofereix a la indústria automobilística serveis de disseny, enginyeria, assaig i homologació de vehicles. El 80% és propietat d’Applus+ i el 20% de la Generalitat de Catalunya i gestiona amb un contracte exclusiu un centre tecnològic de 331 hectàrees, propietat de la Generalitat de Catalunya, al Polígon Industrial de l’Albonar a Santa Oliva (Tarragona).
El passat 25 de març, Applus+ Idiada va sol·licitar al Departament de Treball un ERTO al·legant causes organitzatives i productives.  L’ERTO afecta la totalitat de la plantilla  -1.500 persones- dels centres de Santa Oliva, Granollers, Abrera, Madrid i Múrcia, i tindria una durada de 6 mesos, per al 30 de setembre de 2020. El període de negociació va finalitzar ahir, 31 de març, sense poder arribar a cap acord. La secció sindical de la UGT no està d’acord ni amb la durada del període de suspensió ni amb les condicions plantejades per minimitzar els efectes de la suspensió del contracte, motiu pel qual no s’han acceptat les causes productives i organitzatives. La direcció de l’empresa, per la seva banda, no ha acceptat la proposta de la comissió negociadora pel que fa al complement de les pagues extraordinàries ni la proposta de generar les vacances durant aquest període de suspensió. Tampoc no s’ha arribat a cap acord pel que fa les condicions econòmiques mínimes per a grups professionals de salari més baix, mentre que la direcció de l’empresa i els càrrecs de ‘management’ es garanteix una aprotació de fins al 75% del seu salari real. Aquestes condicions han fet que sigui impossible arribar a un acord de mínims satisfactori per a la major part de la plantilla.
La voluntat per part de la comissió negociadora de la secció sindical de la UGT Idiada, amb el suport total de la UGT FICA de Catalunya, ha estat fins al darrer moment de facilitar tant com fos possible les condicions proposades, però fins i tot concendint quasi la totalitat de les pretensions de l’empresa, Applus+ Idiada ha desestimat l’única condició de la part social: protegir els treballadors i les treballadores amb els salaris més baixos, que són el 75% de la plantilla inclosa en l’ERTO. Per aquesta raó, el Comitè d’Empresa reclama la retirada de l’ERTO i la millora de les condicions per al major nombre de treballadors i treballadores de menor salari.
A més, denunciem que l’empresa ha començat a rescindir contractes d’obra i servei. El cas més fragrant és el d’un treballador confinat a Igualada, que ha vist rescindit el seu contracte per no haver-se desplaçat en els darrers dies al seu lloc de feina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.