Aprovada una resolució impulsada per la Plataforma de Cultura de la UGT de Catalunya

plataforma-culturaLa UGT de Catalunya celebra l’aprovació d’una resolució impulsada des de La Plataforma de Cultura de la UGT de Catalunya.

Des del nostre sindicat vàrem denunciar la necessitat d’un Codi de Bones Pràctiques de la Cultura i la creació d’un nou conveni de la Cultura per tal de millorar les condicions laborals dels seus professional.

Després de diverses reunions amb els partits parlamentaris s’ha aprovat per unanimitat la resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballadors dels equipaments culturals. A continuació, trobareu les esmenes:

  • Impulsar la creació d’una taula sectorial per negociar un nou conveni de la Cultura per tal de millorar les condicions laborals dels seus professional.
  • Elaborar i implementar un Codi de Bones Pràctiques per a la contractació del sector cultural que pot tenir com a punt de partida el Codi de bones pràctiques per a la contractació d’atenció a les persones.
  • Impulsar una progressiva professionalització del sector que millori la qualitat de l’atenció al ciutadà en els equipaments culturals, a través d’una profunda revisió dels mecanismes pressupostaris i tècnics en la contractació de serveis extern de gestió, difusió, mediació, educació i atenció al públic en centres culturals i patrimonials.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament que gràcies a la lluita dels treballadors i les treballadores del sector de la cultura s’hagi aconseguit una regulació d’un sector tant castigat laboralment. Tot i haver aconseguit aquest triomf seguirem treballant des de la Plataforma de la Cultura per acabar amb la precarietat i vulnerabilitat en les condicions de treball i dignificar la professió.

Comments are closed.