Assegurança en cas de mort per accident dels afiliats de la UGT

pdf Increment de la pòlissa d’assegurança 17,73 Kb

Benvolguts companys i companyes,

Seguint la política d’ampliació de serveis, sense que representi cap cost econòmic en la quota sindical, us volem informar de l’ampliació de cobertures de la pòlissa d’assegurança en cas de mort per accident que la UGT de Catalunya té contractada per a tots els afiliats/afiliades.

Les noves quantitats que es percebran en cas de sinistre són 3.000 € per als afiliats/afiliades amb antiguitat superior a un any i inferior a dos anys i 7.000 € per als afiliats/afiliades amb antiguitat superior a dos anys. Les noves cobertures de la pòlissa inclouen els afiliats/afiliades en situació de jubilació, els sinistres per l’ús de motocicletes o ciclomotors i la pràctica d’esports i els sinistres sobrevinguts per la participació en vagues legals.

L’assegurança està subscrita amb la companyia ATLANTIS amb el núm. 02.028699. Per tenir-hi dret, la persona afiliada ha d’estar al corrent de pagament de les quotes. Aquesta pòlissa és compatible amb la que tenen tots els delegats i delegades de la UGT de Catalunya.

Estem segurs que aquest tipus d’iniciatives contribueixen a seguir comptant amb la vostra confiança.

Comments are closed.