Atur abril 2014: 200.000 aturats catalans cobren 426 euros mensuals i 240.000 més ja no cobren cap prestació

oficina-paro1Durant el mes d’abril a Catalunya l’atur s’ha reduït en 12.645 persones, situant-se en 611.822 les persones es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2,02% respecte al més anterior, i un 6,88% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 45.173 persones menys en situació de desocupació.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 111.565 persones (-2,33%) respecte al mes de març, i en 304.892 persones (-6,11%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.684.301 persones.

Per províncies, al mes d’abril l’atur s’ha reduït a totes les províncies: a Girona, en un 5,22% (54.859 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 4,65% (70.482 persones aturades); a Lleida, en un 1,39% (30.664 persones en situació d’atur), i a Barcelona, en un 1,25% (455.817 persones aturades). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 5,30% de Tarragona i el 7,70% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones. Així, aquest mes d’abril l’atur entre els homes s’ha reduït en un 2,23% (6.989 homes menys en situació d’atur) i en un 1,82% entre les dones (5.656 menys en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes d’abril amb el mateix període de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 9,10% en el cas dels homes (30.702 aturats menys) i un 4,53% en el de les dones (14.471 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’abril en 40.725 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 3,63%, amb 1.536 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’abril de 2013 d’un 9,79%, amb 4.422 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, el mes d’abril registra un total de 121.524 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 2,7% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10% respecte al mateix període de l’any anterior. 64.622 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 23.564 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’abril el 19,86% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors, excepte entre les persones sense ocupació anterior, que s’ha incrementat en un 1,70% (563 persones més en situació d’atur). Així, l’atur al sector dels serveis s’ha reduït en 10.451 persones (-2,58%); la indústria, en 1.399 persones (-1,59%); la construcció, en 869 persones (-1,05%), i l’agricultura en 489 persones (-3,25%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha incrementat en l’agricultura, en un 8,44% (1.131 persones més) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 6,50% (2.051 persones més en situació d’atur). Per contra, s’ha reduït en els serveis, amb 22.604 persones menys en situació de desocupació (-5,41%); en la construcció, amb 15.734 persones menys aturades (-16,17%), i en la indústria, amb 10.017 persones menys en situació d’atur que l’any anterior (-10,34%).

En relació a la contractació, aquest mes d’abril s’han signat un total de 197.989 contractes, 22.875 contractes més que al mes anterior (+13,06%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies. Així a Barcelona, s’han signat 8.443 contractes més que al mes anterior (+6,18%); a Girona, 5.946 contractes més (+39,58%); a Lleida, 1.617 contractes més (+19,41%), i a Tarragona, 6.869 contractes més (+45,53%). Si comparem aquestes dades amb el mes d’abril de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 19,65%, amb 32.516 contractes més, augmentant també a totes les províncies.

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 16,47% respecte al mes anterior, i un 36,74% respecte el mes d’abril de 2013. La contractació indefinida representa el 13,79% del total de la contractació del mes d’abril.

La contractació temporal s’ha incrementat en un 12,54% respecte al mes de març i el 17,31% respecte al mes d’abril de l’any passat. El 86,21% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,82% de la contractació ha estat del sector serveis i el 69,39% del total de la contractació del mes d’abril ha estat temporal i del sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes d’abril hi havia 2.910.107 persones afiliades, xifra que representa un increment de 32.069 persones afiliades (+1,11%) respecte al mes de març, i 39.543 persones més (+1,38%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 61,5%, 2,5 punts percentuals menys que el mes anterior. En aquest sentit, 240.154 de les persones registrades a les oficines de treball, el 38,5%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 51,68% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades, ja que entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC respon a la contractació realitzada per a cobrir les necessitats del sector serveis, per la Setmana Santa, amb l’arribada del bon temps i del turisme, que fa repuntar la contractació.

En aquest sentit, entenem que aquestes dades reflecteixen la contractació estacional, temporal i precària que es realitza al llarg d’aquests mesos i, en cap cas representa una millora de la situació del nostre mercat de treball.

Des de la UGT de Catalunya tornem a denunciar que la reforma laboral i les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades, només condueixen a més precarietat laboral i pèrdua de drets de les persones treballadores i la ciutadania en general.

Perquè més enllà de les dades d’aquest mes, cada vegada ens trobem més persones treballadores que són pobres, amb treballs més precaris i amb situació de més vulnerabilitat.

Entre les que no treballen, s’ha incrementat el percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació, arribant aquest mes d’abril a les 240.154 persones, el 38,46% del total de persones en situació d’atur, i de les que sí en perceben, el 51,68%, gairebé 200.000 persones, reben una prestació assistencial o renda mínima d’inserció, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació, impulsant polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum de les persones.
  • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Donar resposta a totes les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.
  • L’increment de les partides pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, ja que en l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses i especialment a les de nova creació per generar nous llocs de treball.
  • Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

 

Comments are closed.