Atur abril: El descens de la desocupació és estacional i un miratge en un mercat que continua malalt

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

3 de cada 10 persones desocupades no rep cap tipus de prestació

La UGT de Catalunya alerta que la baixada de l’atur no té a veure amb la creació d’ocupació ni amb una reactivació del mercat de treball

Durant el mes d’abril el nombre de persones desocupades a Catalunya s’ha situat en 601.541, cosa que representa un decrement de 9.728 persones respecte el mes anterior. Tot i que la xifra pugui semblar positiva, no hem d’oblidar que el mes d’abril acostuma a ser un bon mes per l’ocupació degut a la setmana santa i al començament de a campanya d’estiu. En aquest sentit, els serveis, un sector clarament vinculat al turisme, acumula el 75% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur.

Per províncies, respecte al mes anterior, Girona (-5,24%) i Tarragona (-3,51%) acumulen el 56% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur. Aquest fet demostra que la campanya d’estiu està tenint molta incidència, ja que precisament són les províncies costaneres les que estan contractant a més persones. Barcelona, amb un decrement d’un 0,86% respecte al mes anterior, i Lleida, amb un descens d’un 1,15% no han notat tant el descens de l’atur. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 3.906 persones respecte al mes anterior.

Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han patit un decrement significatiu, concretament d’un 5%.  Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, 3 de cada 10 han estat persones joves. Això es pot explicar degut a la setmana santa i al començament de la campanya d’estiu, ja que molts joves treballen en aquest període per poder estudiar la resta de l’any i fer front a les seves despeses mentre no treballen.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 138.433 persones, el que representa un decrement d’un 2,4% respecte al mes anterior, és a dir, 3.421 persones menys.

Menys contractes i més temporalitat

En relació a la contractació, a Catalunya aquest mes s’han realitzat 160.020 nous contractes, 18.015 contractes menys que al mes anterior. De la totalitat de contractes, només un 12,69% han estat de caràcter indefinit, 1 punt percentual menys que l’any anterior.  Respecte a la contractació acumulada, en el que portem d’any, tot i que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 5,4% respecte al mateix període de l’any anterior.

Alarma: El nivell de cobertura a Catalunya es troba en una situació crítica

Per últim, seguint la dinàmica dels darrers mesos, el nivell de cobertura a Catalunya ha tornat a disminuir respecte al mes passat de forma alarmant. Concretament, el 39,2% de persones desocupades no rep la prestació contributiva, 8 punts percentuals menys que el mateix mes de l’any anterior.  Respecte que el nivell de cobertura total ha disminuït gairebé 4 punts percentuals respecte al mes anterior, per situar-se en un 72,6%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya avisa, al igual que l’any anterior, que aquest descens de persones desocupades no deixa de ser un miratge en un mercat de treball malalt i totalment estacional. No ha baixat l’atur perquè s’hagi reactivat el mercat laboral, tal i com demostra el descens a la contractació, sinó perquè els empresaris davant la campanya de setmana santa i l’arribada de la campanya d’estiu, han acomiadat menys.

La UGT de Catalunya torna a rebutjar contundentment reforma laboral plantejada pel Govern de l’Estat, és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no esta generant ni generarà nous llocs de treball, no ajudarà al canvi de model productiu. Tot al contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col•lectiva i en definitiva seguir debilitant a les persones treballadores i no castigant als veritables responsables d’aquesta crisi.

Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat, que reactivin el mercat de treball i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
  • L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
  • Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.