Atur abril: el miratge de la setmana santa no amaga la cruesa de les conseqüències de la reforma laboral

desempleoA Catalunya, el mes d’abril, l’atur s’ha reduït en 2.526 persones, situant en 635.721 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,4% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 5,68%, amb 34.180 persones més en situació de desocupació respecte el mes d’abril de l’any anterior.

A l’estat espanyol, l’atur es redueix també en 6.632 persones, i són 4.744.235 persones en situació de desocupació.

Pel que fa a les províncies catalanes, només a Girona i Tarragona s’ha reduït el nombre de persones en situació de desocupació. Girona, amb 1.920 persones menys a l’atur i Tarragona, amb 1.165 persones menys en situació de desocupació. Lleida i Barcelona, en canvi, han registrat lleugers augment de desocupació: Lleida, amb 293 persones més a l’atur i Barcelona, amb 266 persones més en situació de desocupació. En aquest sentit, Girona presenta la variació mensual relativa més alta (-3,23% i 57.443 persones en situació d’atur), seguida de Tarragona (-1,59% i 71.917 persones aturades). L’augment de l’atur a Lleida representa  un 0,91% respecte el mes anterior i 32.402 persones aturades i Barcelona  un 0,06% i 473.959 persones en situació d’atur.

Si comparem aquestes dades amb les obtingudes el mes d’abril de l’any anterior, però, totes les províncies han experimentat un increment de l’atur entre el 4,45% de Girona, i el 9,27% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que la reducció de l’atur s’ha donat pràcticament només entre els homes, ja que han experimentat una major reducció, amb 2.294 homes aturats menys que el mes anterior (-0,69%). L’atur femení, en canvi, es manté i contempla una reducció de tan sols 232 persones, un 0,08% menys que el mes de febrer. Però si comparem l’atur registrat del mes de febrer d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres: l’atur femení en un 6,17% i el masculí en un 5,24%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de març en 51.149. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 2,99%, amb 1.576 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes d’abril de l’any anterior d’un 5,39%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes d’abril registra un total de 140.941 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 1,4% respecte el mes anterior i un increment d’un 1,8% respecte al mateix període de l’any anterior. 70.858 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 34.448 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes el 22,17% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes d’abril s’ha reduït bàsicament al sector dels serveis, amb 2.806 persones menys (-0,72% respecte el mes anterior), seguit de la construcció, amb 355 persones menys en situació d’atur (-0,34% respecte el mes de març) i la agricultura, amb 167 persones menys aturades (-1,35%). S’ha incrementat, però, el número de persones aturades al sector de la indústria (0,43% més respecte el mes anterior que són 423 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (379 persones més aturades).

Malgrat aquestes dades, cal remarcar que, pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en un 8,77% de les persones aturades que provenen del sector dels serveis, amb 31.350 noves persones desocupades respecte el mes d’abril de l’any anterior, i l’increment del 11,08% en el sector de l’agricultura.

En relació a la contractació, aquest mes d’abril s’han signat un total de 153.967 contractes, 2.358 menys que el mes anterior (-1,51%), i 6.053 menys que ara fa un any (-3,78%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a la província de Girona (+15,68% i 2.107 contractes més) i Tarragona (+21,18% i 3.116 contractes més). Lleida ha disminuit la seva contractació en un 4,99% respecte el mes anterior, amb 340 contractes menys, i Barcelona en un 5,97%, amb 7.241 contractes menys. Totes les províncies, però, presenten un descens de la contractació respecte el mateix període de l’any anterior, que va des d’un 2% en el cas de Barcelona, a un 19,62% en el cas de Lleida.

La contractació indefinida ha disminuït  en un 6,19% respecte el mes anterior, i s’ha reduït en un 3,31% respecte el mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa a la contractació temporal, també ha disminuït aquest mes d’abril en un 0,78% respecte el mes anterior. El 87,25% de la contractació realitzada aquest mes d’abril ha estat temporal.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 71,3% En aquest sentit, 182.873 de les persones registrades a les oficines de treball, un 28,7%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC és un miratge i que respon bàsicament a les contractacions efectuades amb motiu de les vacances de Setmana Santa, ja que tant la reducció d’atur com l’increment de la contractació s’han produït a les províncies de Girona i Tarragona, que obren la temporada turística, i comparant les dades d’aquest mes d’abril amb les del mateix període de l’any anterior res ens fa pensar que es tracta de l’inici d’una etapa de recuperació.

Les dades que es presenten a Catalunya són similars a les de la resta de l’estat espanyol, on l’atur ha disminuït en un 0,14%,  amb 6.632 persones menys en situació de desocupació quedant un total de 4.744.235 persones que busquen feina i no la poden trobar.

Des de la UGT de Catalunya exigim al Govern que prengui nota de les desenes de milers de persones que a les darreres manifestacions han sortit al carrer per rebutjar una reforma laboral imposada, inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.

Ja és hora d’impulsar polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat, en lloc de continuar amb polítiques d’austeritat, retallades socials i dels serveis públics fonamentals i amb pèrdua de drets laborals.

La sortida de crisi no pot justificar la destrucció de l’Estat del Benestar. Ara més que mai, el treball conjunt, el diàleg i la concertació social són imprescindibles per trobar el camí de la reactivació econòmica i de la creació d’ocupació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya:

  • Exigim la retirada immediata de una reforma laboral imposada, inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.
  • Reclamem una reforma laboral dialogada i consensuada amb els agents socials que realment sigui justa per a les persones treballadores, útil per a l’economia i que realment fomenti la creació d’ocupació.
  • Demanem la posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Proposem una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.
  • Exigim que s’acabin les retallades als serveis públics, especialment en sanitat, educació i serveis socials, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Demanem alternatives a l’increment de les taxes i els impostos per tal d’augmentar els ingressos públics, ja que això únicament perjudica les persones treballadores, i afecta principalment les rendes més baixes, precaritzant encara més la seva situació.
  • Reclamem que es destinin més recursos a les polítiques actives d’ocupació:< a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Demanem reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.